Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Vejsplachy
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Farářova louka
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PR Modlivý důl
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Čertovy hrady
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PR Skalecký háj
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Rybník Kojetín
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Údolí Bystřice
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Ostruženské rybníky
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Trotina
podlimitní Zadáno 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 07.07.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/316 Kostelec nad Orlicí - III. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 08.07.2020 08:00
Stavební úpravy Javornická 1501 - bez bariér III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 16.07.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30111 Zdoňov - rekonstrukce opěrné zdi"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 08.07.2020 08:00
Kosení travních porostů v lokalitě Sjezdovka u Žídků
podlimitní Zadáno 23.06.2020 07.07.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Trotina – ořez hlavatých vrb
podlimitní Zadáno 23.06.2020 07.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016