Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dílčí část 20 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 21 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 22 - Sociální rehabilitace - osoby s poruchou autistického spektra - Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 23 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – Vrchlabsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 24 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 26 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 27 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením – Jičínsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 6 - Azylové domy - osoby bez přístřeší – Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 1 - Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 10 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 11 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením - Královédvorsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 12 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním a kombinovaným postižením – Královédvorsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 13 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 14 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením - Jičínsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 15 - Sociální rehabilitace - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016