Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna vstupních požárních dveří v objektu POO – A Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 03.12.2018 10:00
Modernizace ICT na SŠ Hronov - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 30.11.2018 14:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Náhradní zdroj elektrické energie“- nemocnice Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 06.12.2018 10:00
Dodávky rukavic a jednorázových OOP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2018 30.11.2018 14:00
„Stavební úpravy objektu Markoušovice č. p. 113“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 13.12.2018 10:00
Zajištění certifikace systému hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 26.11.2018 10:00
„Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 26.11.2018 09:00
Nákup a montáž světel do Domova pro seniory Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 25.11.2018 15:00
Oprava oken výměnou na Palackého 243, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,byt č.1, kancelář a schodišťová okna
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 23.11.2018 13:00
Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa
nadlimitní Zadáno 09.11.2018 19.12.2018 08:00
Účetnictví a ekonomika
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 19.11.2018 12:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 26.11.2018 12:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 26.11.2018 12:00
Měřící trať hydraulických veličin II.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2018 13.11.2018 09:00
Centrální nákup kancelářských potřeb 2019 - Část A: Kancelářské potřeby včetně náhradního plnění
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2018 20.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016