Veřejná zakázka: III/29923 Choustníkovo Hradiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10464
Systémové číslo: P23V00001219
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-059063
Datum zahájení: 20.12.2023
Nabídku podat do: 21.02.2024 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/29923 Choustníkovo Hradiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29923 Choustníkovo Hradiště“.
Investiční akce Královéhradeckého kraje (zadavatel č. 1) spočívá v rekonstrukci průtahu obcí Choustníkovo Hradiště, silnice III/29923, která začíná v napojení se silnicí I/37 a končí na konci obce v km 1,187 v délce 1187 m. Konstrukce vozovky bude zlepšena technologií recyklace za studena na místě. V místě napojení se silnicí I/37 bude vybudován dělený přechod pro chodce s přídavným odbočovacím pruhem. Dojde
k rekonstrukci stávající dešťové kanalizace v km 0,000 – 0,350, k přeložce kanalizace v km 0,350 - 0,725
a vybudování nové dešťové kanalizace v km 0,725 – 1,175 a povrchové odvodnění komunikace. Dále bude provedena úprava stávajících místních a účelových komunikací v rozsahu dotčení stavbou, modernizace dopravního značení a zádržného systému.
Investiční akce Městyse Choustníkovo Hradiště (zadavatel č.2) řeší rekonstrukci stávajícího jednostranného chodníku podél silnice III/29923 v km 0,000 – 0,650 a vybudování nového chodníku v km 0,650 – 1,175 vč. odvodnění a zřízení nového veřejného osvětlení, položení chráničky optického kabelu a přeložení plynovodu v trase jednotné kanalizace.
Ostatní požadavky:
Zhotovitel musí zajistit přístup obyvatel a uživatelů nemovitostí k těmto nemovitostem v okolí stavby. Ze strany zhotovitele je také třeba zajistit dostupnost vozidel IZS.
Stavba bude rozdělena do dvou stavebních sezon. V rámci I. etapy výstavby bude minimálně realizována rekonstrukce komunikace, vybudována přeložka dešťové kanalizace v km 0,350 – 0,725 a položena nová dešťová kanalizace v km 0,725 do km 1,175. Po ukončení prací, minimálně prací popsaných výše v I. etapě, bude silnice III/29923 předána investorovi ve stavu, aby bylo možné na silnici III/29923 zajistit zimní údržbu pluhováním. Předání bude provedeno nejpozději do 27.10.2024. I. etapa stavby realizovaná v roce 2024 bude zprovozněna v režimu předčasného užívání.
Zhotovitel bere na vědomí, že silnice III. třídy se v zimě neudržuje. Což je uvedeno v Plánu zimní údržby silnic. Zimní údržbu na úseku provádí vlastními silami Městys Choustníkovo Hradiště, s nímž bude jednáno ve všech záležitostech ve vztahu k zimní údržbě silnic.
Projektová dokumentace stavby – zpracovatel: Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 260 80 273, odpovědný projektant: Ing. Ing. Petr Pešťál, vypracoval: Ing. Robin Pešek, stupeň PD: PDPS, datum zpracování: 09/2023. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 67 232 637 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy