Veřejná zakázka: „Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10498
Systémové číslo: P23V00001253
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-000163
Datum zahájení: 02.01.2024
Nabídku podat do: 02.02.2024 09:55

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 a 4.2. zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 140 000 Kč bez DPH
  Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky jakož i dílčí části zakázky i dané části v Kč bez DPH, představují zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny na plnění dílčích hodnot příslušné části veřejné zakázky. Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění před-mětu příslušné části veřejné zakázky, rovněž i dílčí části v příslušné části, bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v rámci příslušné části veřejné zakázky a dodavatel zadávacího řízení, který takovou nabídkovou cenu nabídne, bude v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen.

Místo plnění

 • Náchod
 • Rychnov nad Kněžnou
 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
 • IČO: 26000202
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 446
  54701 Náchod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 483601

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy