Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup didaktických pomůcek
nadlimitní Zadáno 16.03.2017 26.04.2017 14:00
Dotisk propagačních materiálů Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 24.03.2017 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3032 Žďárky – opěrné zdi“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 22.03.2017 09:30
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 32835-2 Žeretice“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 22.03.2017 09:00
Koordinace a řízení projektu RODINNÉ PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 21.03.2017 12:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3081 propustky Librantice“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 22.03.2017 10:00
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 27.03.2017 09:00
Dodávka síťového úložiště
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 20.03.2017 00:00
Zateplení domova mládeže SŠOS Červený Kostelec – stavební práce
podlimitní Zadáno 09.03.2017 03.04.2017 13:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“
podlimitní Zadáno 09.03.2017 23.03.2017 09:00
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jaroměř – stavební práce
nadlimitní Zadáno 06.03.2017 02.05.2017 10:00
dataprojektory 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 17.03.2017 12:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na „Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 27.03.2017 14:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení endoskopického pracoviště Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
nadlimitní Zadáno 03.03.2017 21.04.2017 12:00
Reko topení v budově Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 23.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016