Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NÁKUP 1ks MIKROBUSU
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 20.03.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace PDPS a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3002 Hořice – náměstí J. z Poděbrad 2. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 18.03.2020 12:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - volný nábytek“
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 29.04.2020 10:00
„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno“
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 03.06.2020 09:00
„Parkování v areálu ON Trutnov a. s.“ – PD (studie)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 30.03.2020 09:00
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE a KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 26.03.2020 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – stavební práce
podlimitní Zadáno 03.03.2020 06.04.2020 10:00
Opravy pomníků – bojiště u Hradce Králové a Říman
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2020 11.03.2020 09:00
Pasportizace budovy a studie proveditelnosti pro akci: Stavebně-technické úpravy zámecké jízdárny GVUN
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 16.03.2020 10:00
Vyšetřovací a operační svítidla pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 02.03.2020 06.04.2020 09:00
RTG přístroj skiagrafický plně digitální se stropním závěsem včetně vertigrafu pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 02.03.2020 05.05.2020 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Údolí Javorky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 10:20
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Strž ve Stupné
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 10:20
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Stav
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 10:20
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Stará Metuje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 10:20
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016