Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko – rakouské války z roku 1866 u Střezetic
podlimitní Zadáno 03.12.2015 22.12.2015 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota – státní hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2015 16.12.2015 08:00
Dodávka ICT komponent a pracovních stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 05.12.2015 00:00
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ – JŘBU
podlimitní Zadáno 01.12.2015 11.12.2015 00:00
Projektová dokumentace pro akci Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu "Nový Hluchák" včetně stravovacího zařízení
podlimitní Zadáno 01.12.2015 21.12.2015 10:00
Slaboproudé rozvody pro Evropský dům, Pospíšilova 365, Hradec Králové
podlimitní Zadáno 01.12.2015 06.01.2016 09:00
Výměna dveří Horská 618 - č. akce SM/15/348
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 01.12.2015 13:00
Nákup služebních motorových vozidel pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 11.12.2015 12:00
Realizace expozic Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2016, Holiday World 2016, Infotour a cykloturistika 2016 a RegionPropag 2016“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 07.12.2015 10:00
Dodávka a instalace tkáňového histoprocesoru pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 08.12.2015 10:00
Dodávka a instalace velkoobjemové chlazené centrifugy pro OKBD - PKHTS Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015 08.12.2015 10:00
Výměna kotlů včetně souvisejících prací v budově VOŠ a SPŠ, Jičín v Denisově ulici 212
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015 08.12.2015 14:00
Dodávka a montáž vybavení depozitářů Galerie moderního umění v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 19.11.2015 11.01.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + dokumentace PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/285 21, III/285 20, II/308 Vrchoviny - Krčín“
podlimitní Zadáno 19.11.2015 08.12.2015 09:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 03.12.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016