Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 28.02.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 28.02.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 04.03.2019 14:00
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV
nadlimitní Zadáno 04.02.2019 27.03.2019 09:00
Zajištění zahraniční stáže ve Finsku
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 15.02.2019 10:00
II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 – Žacléř – křižovatka u hotelu Sport
nadlimitní Zadáno 28.01.2019 05.03.2019 08:00
Dodávka analytických přístrojů a dalších zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2019 11.02.2019 10:00
Dodávka 1 ks sáňkového mikrotomu pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 07.02.2019 13:00
Výpůjčka ZP a dodávka diagnostik pro zajištění požadovaných vyšetření prostřednictvím integrovaného biochemického a imunochemického analytického systému
nadlimitní Zadáno 23.01.2019 01.03.2019 13:00
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK – Zajištění servisu digitalizačního pracoviště
nadlimitní Zadáno 18.01.2019 04.02.2019 10:00
Územní studie nadmístní specifické oblasti Broumovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 30.01.2019 09:00
Servisní činnost pro archeologický výzkum, dokumentace a zpracování
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2019 24.01.2019 10:30
Dodávka terénních prací pro záchranné archeologické výzkumy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2019 24.01.2019 10:00
Zahraničně tématická exkurze do Velké Británie - Wales + Oxford
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2019 29.01.2019 00:00
P04/08 Zajištění autobusové dopravy na exkurze a projektové dny 2019 I-KAP KHK I
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2019 22.01.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016