Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Centrální depozitář Královéhradeckého kraje – Josefov čtvercová kasárna - zaměření“
podlimitní Zadáno 25.08.2021 17.09.2021 09:00
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Muzea východních Čech v Hradci Králové 2022-2024
nadlimitní Zadáno 23.08.2021 20.09.2021 10:00
Učební pomůcky 2021 II
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.08.2021 31.08.2021 07:00
Mechanické zabezpečení objektu Kladská 733, Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 06.09.2021 12:00
Servis motoricky ovládaných dveří budov J+K ONN a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 30.08.2021 08:00
Dodávka a instalace WiFi sítě v budově Křížová
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2021 27.08.2021 10:00
II/295 Herlíkovice – skalní řícení v km 13,285 – 13,345 – odstranění havarijního stavu
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2021 25.08.2021 14:00
„Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov – stavební úpravy objektu – II. etapa (PD)“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 30.08.2021 10:00
GK - Vnitřní vybavení - investiční
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 25.08.2021 10:30
DD Tmavý Důl, vnitřní vybavení D+M TV přijímačů II
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2021 20.09.2021 09:00
Virtualizační server pro Studijní a vědeckou knihovnu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2021 31.08.2021 00:00
Supervize pro pedagogické pracovníky v Královéhradeckém kraji
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2021 25.08.2021 14:00
Vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky – výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 25.08.2021 14:00
Vzdělávací kurzy - kurz formativního hodnocení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 25.08.2021 14:00
Výukový software a kurzy pro výuku matematiky
podlimitní Zadáno 09.08.2021 27.08.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016