Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2: Chladicí skříně pro laboratoře
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 28.12.2022 10:00
Část 3: Hlubokomrazicí box
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 05.12.2022 10:00
Část 4: Mrazicí boxy pro transfúzní přípravky / truhlicový box
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 05.12.2022 10:00
Část 5: Mraznička pro krevní plazmu
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 05.12.2022 10:00
Část 6: Biohazard box
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 20.12.2022 10:00
Část 7: Sáňkový mikrotom
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 10.01.2023 10:00
Část 8: Zmrazovací mikrotom
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 10.01.2023 10:00
Pořízení vybavení pro laboratoř hematologie a laboratoř patologie
nadlimitní Zadávání 01.11.2022
Část 1: Dialýza CVVD s extrakorporální eliminací ECCO2
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 05.12.2022 11:00
Část 2: Přístroj pro určení stavu hydratace, rozložení tekutin a tělesného složení pacienta
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 05.12.2022 11:00
Část 3: Přístroj pro měření neinvazivní cerebrální oxymetrie
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 28.12.2022 11:00
Část 4: Motorizovaný přístroj pro HK a DK
nadlimitní Hodnocení 01.11.2022 05.12.2022 11:00
Pořízení přístrojů pro ARO a JIP
nadlimitní Zadávání 01.11.2022
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – vybavení IT technikou – aktivní prvky a přístupové body
nadlimitní Zadáno 31.10.2022 02.12.2022 09:00
Pracovní stoly a židle do učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2022 09.11.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016