Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace ICT na SPŠOW Hronov 2022/3
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 07.07.2022 11:00
„Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 20.07.2022 09:00
Parkoviště Dobrošov – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 07.07.2022 10:00
Odborné ošetření dřevin v PR Kostelecký zámecký park
podlimitní Zadáno 22.06.2022 28.06.2022 14:00
zajištění laboratorních a konzervátorských prací na souboru archeologických nálezů ze záchranného archeologického výzkumu ze stavby „Přeložka I/33 – obchvat Jaroměře – k.ú. Svinišťany“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 01.07.2022 12:00
„ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 13.07.2022 10:00
Dílčí část 1 – Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 05.08.2022 12:00
Dílčí část 10 – Sociální rehabilitace – osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 05.08.2022 12:00
Dílčí část 11 – Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením – Hradecko
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 05.08.2022 12:00
Dílčí část 12 – Azylové domy – osoby bez přístřeší – Hradecko
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 05.08.2022 12:00
Dílčí část 13 – Azylové domy – osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí - Náchodsko
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 05.08.2022 12:00
Dílčí část 14 – Intervenční centra - oběti domácího násilí - Královéhradecký kraj
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 26.07.2022 12:00
Dílčí část 15 – Sociálně terapeutické dílny – osoby s mentálním postižením – Hradecko
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 26.07.2022 12:00
Dílčí část 16 – Sociální rehabilitace – osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním - Náchodsko, Rychnovsko
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 17 – Sociální rehabilitace – osoby se zdravotním postižením - Vrchlabsko
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 22.07.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016