Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„DD Borohrádek – „Domky Na Květné“
podlimitní Hodnocení 21.10.2019 22.01.2020 10:00
Stavební úpravy objektu - parc.č. 1770/2, k.ú. Hořice v Podkrkonoší
VZ malého rozsahu Zadávání 17.10.2019 29.10.2019 09:00
DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
nadlimitní Hodnocení 17.10.2019 28.01.2020 09:00
Dodávka vybavení ateliéru Impuls Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 22.10.2019 12:00
„Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – prodloužení stávajících regálů“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 11.11.2019 09:00
Zpracování posouzení technického stavu budovy hvězdárny v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 29.10.2019 09:00
Dodávky tonerů 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 31.10.2019 11:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie
nadlimitní Vyhodnoceno 14.10.2019 15.11.2019 10:00
Obměna vstupních katrů na oddělení chirurgie 3 ks – Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504 – III
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 22.10.2019 09:00
Pasportizace budov v majetku Královéhradeckého kraje – v rámci akce Zámek Kopidlno včetně přilehlého areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 23.10.2019 10:00
Zpracování nedestruktivního stavebně historického průzkumu na akci „Zámek Kopidlno včetně přilehlého areálu“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 11.11.2019 09:00
Pořízení propagačních předmětů pro KAP a I-KAP KHK I
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 18.10.2019 10:00
Dílčí část 19 - Sociální rehabilitace - osoby se zrakovým postižením - Královéhradecký kraj
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 20 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 21 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016