Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2017 04.01.2018 10:00
Dodávka 1 ks sanitního vozidla typu RENDES-VOUS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2017 21.12.2017 12:00
Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 20.12.2017 08:00
Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka – stavební práce II
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2017 19.01.2018 10:00
„Lůžka resuscitační vč. příslušenství“
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2017 15.01.2018 13:00
„Lůžka polohovací vč. příslušenství“
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2017 15.01.2018 13:00
Technologický upgrade internetové aplikace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.11.2017 11.12.2017 09:00
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2017 05.01.2018 10:00
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2017 05.01.2018 10:00
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - II.část
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2017 05.01.2018 10:00
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka - dodávka nábytku III
nadlimitní Příjem nabídek 28.11.2017 04.01.2018 11:00
III/3049 Žernov – Červená Hora vjezdové brány
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2017 08.01.2018 08:30
III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2017 08.01.2018 08:00
III/28526 Borová – Česká Čermná
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2017 08.01.2018 09:00
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – vybavení zubních techniků II - OPAKOVÁNÍ
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2017 02.01.2018 10:00
všechny zakázky