Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Stavební úpravy prádelny DD Tmavý Důl“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 09.04.2019 09:30
Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 08.04.2019 10:00
Přírodní památka Trotina - ořez vrb hlavatých
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 02.04.2019 12:00
Přírodní památka Trotina - kosení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 02.04.2019 12:00
Oprava palubkové podlahy ve Sportovní hale Romana Šebrleho v Rychnově n. Kn.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 05.04.2019 12:00
Přírodní rezervace Zbytka IV. - Mackova slať - kosení a úklid biomasy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 02.04.2019 12:00
Přírodní památka Na Plachtě 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 02.04.2019 12:00
Přírodní památka Na Víně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 01.04.2019 11:00
Přírodní památka Bělohradská bažantnice - J část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 01.04.2019 11:00
Rekonstrukce elektroinstalace DM J. Masaryka - č. akce SM/17/329
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2019 15.04.2019 10:00
„Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - terénní - osoby s duševním onemocněním - Náchodsko“
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 24.04.2019 14:00
„Dílčí část 9 - Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním - Rychnovsko“
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 24.04.2019 14:15
„Dílčí část 10 – Azylové domy pro matky s dětmi - Královéhradecko“
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 24.04.2019 14:30
III/5672 Horní Kostelec
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 24.04.2019 08:30
Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 24.04.2019 08:00
všechny zakázky