Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce bytovky č. p. 1238
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2017 18.09.2017 12:00
Zajištění podpory a údržby knihovního softwaru
podlimitní Příjem nabídek 21.08.2017 20.09.2017 09:00
„Dodávka traktoru do České lesnické akademie Trutnov – střední školy a vyšší odborné školy“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2017 30.08.2017 10:00
Umístění a provoz samoobslužných prodejních nápojových a potravinových automatů v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2017 30.08.2017 13:00
„Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – ICT a konektivita“
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2017 22.09.2017 10:00
Pořízení ultrazvukových přístrojů
nadlimitní Příjem nabídek 14.08.2017 21.09.2017 10:00
Výměna kotlů v kotelně pro budovu "Křížová" Domova U Biřičky"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2017 28.08.2017 12:00
Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2017 30.08.2017 10:00
Poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2017 30.08.2017 12:00
Obnova hlasovacího systému Královéhradeckého kraje
podlimitní Příjem nabídek 08.08.2017 01.09.2017 10:00
Dodávka 3-dveřového automobilu s chladírenskou vestavbou II
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2017 18.08.2017 12:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“ II
nadlimitní Příjem nabídek 07.08.2017 14.09.2017 10:00
Nákup počítačů a monitorů pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2017 21.08.2017 12:00
III/30122 Maršov
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2017 12.09.2017 08:00
Pořízení ultrazvukového přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 03.08.2017 14.09.2017 14:00
všechny zakázky