Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a následná technická podpora“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 23:59
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení –CNC stroje
nadlimitní Příjem nabídek 24.04.2017 05.06.2017 10:00
„Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s.”
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2017 10.05.2017 13:00
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny – nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 26.05.2017 10:00
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2017 23.05.2017 13:00
Dodávka a instalace RTG přístroje s C ramenem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2017 25.05.2017 11:00
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 23.05.2017 10:00
Dokončení stavebních prací na akci „I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“ v rámci projektu „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2017 19.05.2017 09:00
Odstranění skládky vzniklé v rámci stavební akce „I/14 Vrchlabí, Nerudova-Nádražní“ v rámci projektu „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2017 19.05.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro projekt: Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové - II
nadlimitní Hodnocení 07.04.2017 25.04.2017 09:00
Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2017 19.04.2017 09:00
Opravy Válečných hrobů - 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2017 18.04.2017 12:00
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2017 30.05.2017 10:30
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2017 23.05.2017 10:00
Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - Dodávka technického vybavení - lanová pila
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2017 18.05.2017 14:00
všechny zakázky