Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Transport uměleckých předmětů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 26.11.2019 10:00
Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 05.12.2019 10:00
Laboratorní centrifuga s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2019 29.11.2019 10:00
Elektro 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 25.11.2019 09:00
DD Tmavý Důl – služby TDS a BOZP novostavba I. oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2019 27.11.2019 09:00
Nákup dodávkových osobních automobilů do terénu
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2019 02.12.2019 13:00
Nákup dodávkových osobních automobilů
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2019 02.12.2019 13:00
„Rekonstrukce strukturované kabeláže v ON Jičín“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 28.11.2019 09:00
Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – technické vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 25.11.2019 10:00
Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 29.11.2019 10:00
Zajištění operativního leasingu vozidla III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 18.11.2019 10:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 20.11.2019 08:00
Výroba výstavního fundusu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 20.11.2019 10:00
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2019 16.12.2019 09:00
Dodávka informačních technologií III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 18.11.2019 11:00
všechny zakázky