Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – zajištění výkonu činnosti TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 25.09.2019 10:00
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí – dodávka nábytku II
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 14.10.2019 10:00
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku II
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 14.10.2019 10:00
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka nábytku
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 14.10.2019 10:00
"Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2019 – 2ks vozidel kategorie M1"
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2019 03.10.2019 10:00
Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682
podlimitní Příjem nabídek 05.09.2019 24.09.2019 09:00
Vypracování studie proveditelnosti na výstavbu nového objektu domova pro seniory včetně modernizace stávající budovy č. p. 176 v k. ú. Pilníkově I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2019 30.09.2019 09:00
Provedení kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro ONN a.s. II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2019 19.09.2019 13:00
Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území – přírodní památky Čertovy hrady
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2019 13.09.2019 11:00
Nákup 2ks osobních automobilů
VZ malého rozsahu Zadávání 02.09.2019 16.09.2019 07:00
Notebooky 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2019 10.09.2019 09:00
Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – PD, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 13.09.2019 09:00
Tisk nástěnného kalendáře „Socha v krajině“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2019 09.09.2019 10:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – Hmotnostní spektrometr na bázi technologie MALDI-TOF
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2019 30.09.2019 10:00
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - převzetí, přeprava a likvidace odpadů II
podlimitní Hodnocení 21.08.2019 11.09.2019 10:00
všechny zakázky