Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
IP telefonie Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 29.09.2021 09:00
II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 15.10.2021 08:00
Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – stavební práce – ZD/19/421 - II.
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 04.10.2021 10:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 15.10.2021 14:00
Výměna aktivních prvků EZS – HB MVČ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 24.09.2021 09:00
„Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s.“
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 18.10.2021 08:00
Zajištění úklidových služeb VZ Temný Důl
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 27.09.2021 10:00
Gymnázium, SOŠ, VOŠ, Nový Bydžov - IT technika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 27.09.2021 12:00
Zajištění úklidu komunikací v zimním období 2021– 2013 v areálu ONN a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 23.09.2021 13:00
II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2021 19.10.2021 08:15
II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470)
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2021 12.10.2021 08:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 17 - Podpora při rozhodování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2021 23.09.2021 13:00
Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj 2021
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2021 24.09.2021 10:00
Ultrazvukové přístroje pro pediatrii a radiologii pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 08.10.2021 10:00
Ultrazvukové přístroje pro echokardiografii (ARO) a přenosný (MJIP) pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 08.10.2021 10:00
všechny zakázky