Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 11.08.2020 09:00
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - dodávka elektroniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 12.08.2020 14:00
Zajištění stravování pro Nemocnici Broumov
nadlimitní Příjem nabídek 31.07.2020 31.08.2020 10:00
Vypracování souboru projektových dokumentací na akci:„Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“
nadlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 01.09.2020 09:00
Dodávka notebooků
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 14.08.2020 14:00
„Výdejna stravy Králíček“ – Etapa I. přečerpávání, stavební úpravy objektu čp. 1035 na st. p. č. 77 v k. ú. Nové Město n. M. - přízemí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2020 13.08.2020 13:00
Stavební úpravy a změna užívání čp. 428 ul. Československé armády, Nové město nad Metují - Kasárna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2020 13.08.2020 13:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – vypracování PD a realizace technologie na distribuci signálu (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) pro mobilní operátory v nově postavených pavilonech J a K
nadlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 01.09.2020 10:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2020 – Dílčí část 2 Osobní vozidla – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 14.08.2020 09:00
„Pořízení notebooků pro zastupitele 2020-II.“
nadlimitní Příjem nabídek 28.07.2020 31.08.2020 10:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení IT technikou – počítačů a tiskáren (HW) včetně softwarů (SW) a licencí“
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 28.08.2020 09:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - orientační systém
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 28.08.2020 10:00
Dodávky zimních a letních pneumatik pro ZZS KHK 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2020 06.08.2020 11:00
Zabezpečení kurzu k získání řidičského oprávnění 2020/2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2020 11.08.2020 10:00
Rekonstrukce výtahů – Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2020 05.08.2020 09:00
všechny zakázky