Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Návštěvnické a odborné pozorovací astronomické centrum na Hvězdárně v Úpici – stavební práce II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 21.07.2022 14:00
Modernizace ICT na SPŠOW Hronov 2022/3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 07.07.2022 11:00
„Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 20.07.2022 09:00
zajištění laboratorních a konzervátorských prací na souboru archeologických nálezů ze záchranného archeologického výzkumu ze stavby „Přeložka I/33 – obchvat Jaroměře – k.ú. Svinišťany“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 01.07.2022 12:00
„ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov; ZD/22/428 - Stavební úpravy místnosti lékařů na chirurgickém oddělení – ON Trutnov“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 07.07.2022 10:00
Dílčí část 31 – Sociální rehabilitace – osoby se zrakovým postižením - Královéhradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 30 – Sociální rehabilitace – osoby s mentálním postižením - Hradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 29 – Sociální rehabilitace – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi - Trutnovsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 28 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Královéhradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 27 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 26 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Náchodsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 25 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Jičínsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 24 – Sociální rehabilitace – osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Hradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 23 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením - Novoměstsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 22 – Sociální rehabilitace – osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s duševním onemocněním - Hořicko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
všechny zakázky