Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti budov odborného výcviku SŠ řemeslné v Jaroměři - zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 29.05.2019 14:00
Oprava sociálního zařízení u Tv – elektro - Pod Koželuhy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 29.05.2019 14:00
Rekonstrukce podlahy školní kuchyně - Riegrova 1403
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.05.2019 28.05.2019 09:00
Stropní zvedací a transportní zařízení
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 15.05.2019
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and Schoool Agreement pro organizace školství 2019 - 2022
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 17.06.2019 10:00
„Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 29.05.2019 09:00
RMaG - „Dodávka terénních prací pro záchranný archeologický výzkum II/286, Robousy – Valdice, přeložka“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 22.05.2019 12:00
Přírodní památka Křižánky - kosení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 24.05.2019 12:00
Laboratorní nábytek pro projekt IKAP a další plnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 27.05.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov - zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 27.05.2019 10:00
Přírodní památka Údolí Bystřice - východní část - kosení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 24.05.2019 12:00
Přírodní památka Hřídelecká hůra - kosení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 24.05.2019 12:00
Dodávka přenosného simulátoru pro výuku harvestororu a vyvážecího traktoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 07.06.2019 00:00
Přírodní rezervace Bažiny - managementová opatření na území PR a části ochranného pásma
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 27.05.2019 12:00
Přírodní památka Dubolka - kosení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 22.05.2019 12:00
všechny zakázky