Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Územní studie přeložky silnice II/281 v prostoru města Sobotky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2017 06.11.2017 09:00
„Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou – autorský dozor IV“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 02.11.2017 09:00
Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 02.11.2017 10:00
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno – dodávka nového zdroje tepla
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2017 23.11.2017 10:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2017 30.10.2017 08:00
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – nábytek II.
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2017 23.11.2017 10:00
„Dozimetrie relativní pro terapeutické ozařovače“
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2017 23.11.2017 13:00
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno – stavební práce II
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2017 21.11.2017 13:00
Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov - dodávka síťové infrastruktury
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2017 22.11.2017 10:00
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku III
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2017 26.10.2017 10:00
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2017 16.11.2017 10:00
„Nákup 3D tiskáren a IT techniky“
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2017 22.11.2017 13:00
„Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství“
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2017 27.11.2017 09:00
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Technický dozor investora a koordinátor BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2017 16.11.2017 10:00
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2017 16.11.2017 09:00
všechny zakázky