Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2017 10.07.2017 10:00
Dodávka 3-dveřového automobilu s chladící vestavbou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2017 03.07.2017 12:00
Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – II
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2017 31.07.2017 08:00
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – rozdružovač balíků
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 28.07.2017 10:30
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – smykový nakladač
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 28.07.2017 11:00
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – manipulátor
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 28.07.2017 10:00
Provádění úklidových prací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 10.07.2017 09:00
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – kolový traktor
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 28.07.2017 09:00
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – krmný vůz – tažený traktorem
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 28.07.2017 09:30
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – fekální vůz
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 28.07.2017 08:30
„Hmotnostní spektrometr pro oddělení klinické mikrobiologie“
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 02.08.2017 13:00
Oprava a výměna oken Gymnázium Trutnov
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 26.07.2017 09:00
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku II
nadlimitní Příjem nabídek 19.06.2017 26.07.2017 10:00
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN - ICT vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 19.06.2017 26.07.2017 10:00
Opravy DM Bulharská - odpady,voda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 27.06.2017 12:00
všechny zakázky