Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
"Tiskové služby 2017 - 2020"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2016 12.12.2016 12:00
VÝMĚNA VÝTAHU V OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2016 08.12.2016 10:00
Dodávka IT techniky 2016-11
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2016 05.12.2016 12:00
„Zabezpečení výcviku řízení motorových vozidel skupiny T, B, C pro žáky České lesnické akademie Trutnov ve školních letech 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020“
podlimitní Hodnocení 22.11.2016 09.12.2016 13:00
“REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM“
podlimitní Hodnocení 16.11.2016 09.12.2016 12:00
Dodávka a montáž 2 ks sanitárních kontejnerů pro školní statek Hořice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2016 21.11.2016 12:00
Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov
podlimitní Hodnocení 07.11.2016 30.11.2016 09:00
„AMBULANTNÍ PROSTORY REHABILITACE A ŘEDITELSTVÍ V ON NÁCHOD A.S. - opakování“
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2016 22.12.2016 09:00
„Půdní vestavba – hlavní budova – sesterna a hlavní budova – vzduchotechnika v podkroví – Městská nemocnice, a.s. – Dvůr Králové nad Labem – opakování“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2016 10.11.2016 09:00
Dodávka srovnávací frézky s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2016 31.10.2016 11:00
Dodávka bezdrátové sítě a serverů
nadlimitní Hodnocení 17.10.2016 04.11.2016 09:00
Dodávka IT techniky 2016-10
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2016 24.10.2016 12:00
Veletrhy 2017 - realizace expozic
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2016 19.10.2016 09:00
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2016 04.01.2017 10:00
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2016 27.12.2016 10:00
všechny zakázky