Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2018 12.12.2018 08:00
Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2018 10.12.2018 10:00
Dodávka serverů, diskového pole a příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 19.11.2018 12:00
Centrální nákup kancelářských potřeb 2019 - Část A: Kancelářské potřeby včetně náhradního plnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 20.11.2018 10:00
Centrální nákup kancelářských potřeb 2019 - Část B: Kancelářské potřeby bez omezení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 20.11.2018 10:00
Dodávka notebooků, dataprojektorů a NAS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 16.11.2018 09:00
„DD Lampertice, objekt Žacléř – projektové dokumentace“
podlimitní Příjem nabídek 02.11.2018 27.11.2018 11:00
„Barevné domky Hajnice – projektové dokumentace“
podlimitní Příjem nabídek 02.11.2018 27.11.2018 10:00
Poskytování služeb v oblasti BOZP, ochrany životního prostředí, hygieny práce, chemických látek, přípravků a HACCP a zajištění OZO v prevenci rizik a zajištění OZO v oblasti chemických látek a přípravků na pracovištích ONN a.s
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2018 19.11.2018 10:00
Distribuce krajského periodika „U nás v kraji“ na rok 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2018 13.11.2018 10:00
III/32428 Popovice – Třesovice
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2018 05.12.2018 08:00
Tisk krajského periodika „U nás v kraji“ na rok 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2018 12.11.2018 10:00
Studie možného napojení Dvora Králové nad Labem (PZ Borek, PZ Zboží, ZOO) na D11 z MÚK Jaroměř - sever
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2018 12.11.2018 13:00
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Figuríny pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem III
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2018 30.11.2018 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2018 16.01.2019 14:00
všechny zakázky