Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Investice v návaznosti na plánovanou novostavbu I. oddělení (SV/19/651)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2019 28.07.2019 23:59
Správa a údržba areálu nemocnice v Broumově
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 05.08.2019 10:00
Pořízení vozidla k zajištění krizové připravenosti - akce id.č. 135D082001808 ZZS Královéhradeckého kraje - sanitní vozidlo – 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 31.07.2019 11:00
Nákup počítačů, monitorů a tiskáren pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 26.07.2019 10:00
Obměna vstupních katrů na oddělení chirurgie 3 ks – Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504 – II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 26.07.2019 12:00
„Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 06.08.2019 10:00
DD Tmavý Důl – strojní vybavení prádelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 26.07.2019 09:00
Dodávka speciálního vozidla pro ZZS KHK - servisního vozidla určeného k přepravě osob, materiálu, zařízení a techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 26.07.2019 11:00
„II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2019 15.08.2019 10:00
Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami – dodávka kultivátoru a mulčovače
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 11.07.2019 22.07.2019 09:00
Dodávka 3D tiskárny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2019 22.07.2019 09:00
Evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Královéhradeckého kraje
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 31.07.2019 12:00
II/295 Dolní Branná – oprava komunikace v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2019 30.07.2019 10:00
Vybavení strojírenské laboratoře – SPŠ Trutnov – univerzální délkoměr s příslušenstvím II
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2019 30.07.2019 10:00
Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – nábytek II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2019 26.07.2019 10:00
všechny zakázky