Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce otopné soustavy a instalace dálkově řízených elektrických termostatických hlavic na stávajících otopných tělesech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 03.11.2020 10:00
Oblastní nemocnice Náchod – Spojovací logistické a provozní koridory
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 11.11.2020 11:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 19.11.2020 08:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2020 19.10.2020 08:30
Dodávka kombinovaného intrakorporálního litotriptoru
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2020 29.10.2020 15:00
Dodávka diagnosticko-terapeutického videokolonoskopu
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2020 29.10.2020 14:00
Dodávka pojízdného mobilního skiaskopického přístroje s C ramenem
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2020 29.10.2020 11:00
Dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje pro kardiologická vyšetření včetně sektorové sondy
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2020 02.11.2020 14:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – infuzní technika
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2020 09.11.2020 10:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2020 28.12.2020 10:00
Dodávka respirátorů třídy FFP2 bez výdechového ventilku NR D
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 20.10.2020 11:00
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví 2020--2022
podlimitní Vyhodnoceno 05.10.2020 21.10.2020 11:00
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2020 16.10.2020 08:00
"Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420"
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.09.2020 15.10.2020 09:00
Marketingové služby
podlimitní Hodnocení 24.09.2020 19.10.2020 10:00
všechny zakázky