Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Stroje a zařízení pro praktickou výuku COP SZEŠ Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. 08. 2016 05. 09. 2016 10:00
Akce id.č. EDS 235D213001308 s názvem "ZZS Královéhradeckého kraje - výukové modely"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. 08. 2016 01. 09. 2016 11:00
Studie proveditelnosti projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. 08. 2016 06. 09. 2016 10:00
ICT technika 2016
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16. 08. 2016 26. 08. 2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí“
nadlimitní Příjem nabídek 15. 08. 2016 07. 10. 2016 10:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni (DSP) a (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice – přeložka“
podlimitní Příjem nabídek 04. 08. 2016 25. 08. 2016 09:30
Vypracování projektové dokumentace ve stupni (DSP) a (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“
podlimitní Příjem nabídek 04. 08. 2016 25. 08. 2016 09:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni (DUR) + (DSP) + (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“
podlimitní Příjem nabídek 04. 08. 2016 25. 08. 2016 10:00
Provozování bufetu v areálu ONT a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04. 08. 2016 12. 08. 2016 14:00
Poskytování právních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 04. 08. 2016 26. 09. 2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace (ve stupni PDPS), zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt "Stavební úpravy Domova mládeže 1 (sestěhování ZŠ) Náchod, Pražská 931
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. 07. 2016 25. 08. 2016 11:00
Opravy pomníků 2016 – Pruská hřbitov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26. 07. 2016 10. 08. 2016 12:00
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
podlimitní Hodnocení 22. 07. 2016 08. 08. 2016 12:30
Zajištění malířský prací pro všechny lokality Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 22. 07. 2016 25. 08. 2016 09:00
Chlazený sklad pro zdravotnický odpad v Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21. 07. 2016 29. 07. 2016 10:00
všechny zakázky