Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – prodloužení stávajících regálů“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 11.11.2019 09:00
Zpracování posouzení technického stavu budovy hvězdárny v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 29.10.2019 09:00
Dodávky tonerů 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 31.10.2019 11:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie
nadlimitní Zadáno 14.10.2019 15.11.2019 10:00
Obměna vstupních katrů na oddělení chirurgie 3 ks – Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504 – III
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 22.10.2019 09:00
Pasportizace budov v majetku Královéhradeckého kraje – v rámci akce Zámek Kopidlno včetně přilehlého areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 23.10.2019 10:00
Zpracování nedestruktivního stavebně historického průzkumu na akci „Zámek Kopidlno včetně přilehlého areálu“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 11.11.2019 09:00
Pořízení propagačních předmětů pro KAP a I-KAP KHK I
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 18.10.2019 10:00
Dílčí část 19 - Sociální rehabilitace - osoby se zrakovým postižením - Královéhradecký kraj
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 20 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 21 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 22 - Sociální rehabilitace - osoby s poruchou autistického spektra - Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 23 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – Vrchlabsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 24 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 26 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016