Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zajištění dodávek antigenních testů na Covid-19 pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje v roce 2022/23 II“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 14.02.2022 10:00
Laboratorní ošetření keramických nálezů ze ZAV v Náchodě
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 11.02.2022 12:00
„Výdejna stravy Králíček“ – Etapa I. přečerpávání, stavební úpravy objektu čp. 1035 na st. p. č. 77 v k. ú. Nové Město n. M. - přízemí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 25.02.2022 14:00
Rekonstrukce montážní jámy na cestmistrovství v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 15.02.2022 08:00
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje
nadlimitní Zadáno 28.01.2022 28.02.2022 14:00
Obnova vybavení kuchyně DD Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 08.02.2022 14:00
Dodávka licencí Microsoft Windows RDS User CAL
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 02.12.2022 00:00
Dodávka analyzátorů krevních plynů
nadlimitní Zadáno 24.01.2022 28.02.2022 10:00
Rámcová smlouva - komplexní zajištění revizí a požární ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2022 01.02.2022 10:00
„Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem“ – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2022 01.02.2022 10:00
Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky - zajištění TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2022 28.01.2022 14:00
„Instalace rozvodů stlačeného vzduchu a vakua na dětské oddělení ONN a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2022 24.01.2022 09:00
Výpočetní tomograf – CT
nadlimitní Zadáno 14.01.2022 29.03.2022 10:00
Dodávky OOPP pro ZZS KHK
nadlimitní Zadáno 14.01.2022 31.03.2022 10:00
CNC soustruh 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2022 25.01.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016