Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj 2022
podlimitní Zadáno 18.11.2021 07.12.2021 10:00
Modernizace ICT na SPŠOW Hronov 2021/5
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 29.11.2021 11:00
„Zajištění úklidu komunikací v zimním období 2021– 2022 v areálu ONN a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 25.11.2021 09:00
Dataprojektor a tabule
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2021 29.11.2021 13:00
III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod
nadlimitní Zadáno 16.11.2021 11.02.2022 08:00
„Objekt ZZS KHK v Jičíně - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, VYBAVENÍ INTERIÉR, AD a zajištění souvisejících služeb“
nadlimitní Zadáno 15.11.2021 16.12.2021 10:00
Gymnázium, SOŠ, VOŠ, Nový Bydžov - IT technika III.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 25.11.2021 09:00
Přístroje pro vakuově-kompresní terapii a distanční elektroléčbu - RÚ Hostinné
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 24.11.2021 10:00
Zajištění pravidelných ročních kontrol a servisu koncových prvků rozvodů medicinálních plynů, kompresorů a sušiček pro ONN a.s.
nadlimitní Zadáno 12.11.2021 21.12.2021 10:00
Pravidelné revize chladících jednotek v budovách J+K v ONN a.s. - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 18.11.2021 13:00
Obsahová aktualizace aplikace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje pro roky 2022 a následující
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 25.11.2021 09:00
Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem – stavební úpravy koupelen
podlimitní Zadáno 10.11.2021 30.11.2021 09:00
Kojenecké a osobní váhy pro Oblastní nemocnici Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 19.11.2021 10:00
Technologická infrastruktura KÚ KHK 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 07.12.2021 10:00
„Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami“ – PD + stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 14.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016