Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup průmyslových hnojiv pro Školní statek Hořice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2017 21.02.2017 13:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/320 Třebešov - Libel“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2017 27.02.2017 08:00
Zpracování projektové dokumentace na provádění stavebních úprav pro umístění magnetické rezonance, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 16.02.2017 11:00
Zajištění propagace k projektu Zaměstnaný absolvent
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2017 16.02.2017 10:00
Zajištění ostrahy objektu knihovny
podlimitní Zadáno 07.02.2017 28.02.2017 09:00
“REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM II“
podlimitní Zadáno 06.02.2017 07.03.2017 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 21.02.2017 08:00
"Zajištění konektivity do škol - projektové dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 20.02.2017 10:00
Územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 13.02.2017 09:00
Pořízení hardware pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 27.02.2017 14:00
Nákup služebních motorových vozidel pro ON Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 11:00
Dodávka a zajištění provozu kampaňového webu pro potřeby HR pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 11:00
Údržba areálu U Domova U Biřičky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2017 25.01.2017 10:00
Zahraniční tematická exkurze do Velké Británie
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.01.2017 31.01.2017 00:00
Rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 16.01.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016