Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SOŠ Veterinární, Hradec Králové, Havarijní stav kanalizace – dokončení – III. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 30.05.2022 10:00
Modernizace technologického vybavení prádelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 26.05.2022 10:00
Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl – PD elektroinstalace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 30.05.2022 10:00
Tablety pro mobilní zadávání zdravotnických dat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 24.05.2022 10:00
Oprava zděného oplocení areálu Domova bez bariér v ulici Strozziho v celkovém rozsahu 9 polí a 10 sloupků.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 27.05.2022 14:00
Dodávka rozšiřujících paměťových modulů do stávajících serverů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 23.05.2022 12:00
Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 13.06.2022 08:15
Odstranění nehodové lokality – II/300 Červená Třemešná
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 13.06.2022 08:00
Odstranění nehodové lokality – II/501 Svatojanský Újezd
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 13.06.2022 08:30
Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami „Dodávka kolového traktoru pro odborný výcvik AUTOŠKOLY“
mimo režim ZZVZ Zadávání 12.05.2022 25.05.2022 09:00
Modernizace ICT na SPŠOW Hronov 2022/2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 26.05.2022 11:00
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – PD ve stupni DPS a AD
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 10.06.2022 10:00
Úpravy portálu digitální mapy veřejné správy – Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 23.05.2022 09:00
Obnova WiFi kontrolerů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 23.05.2022 09:00
Nákup školního nábytku
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2022 18.05.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››