Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lyžařský výcvikový kurz Alpy 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2023 14.11.2023 12:45
Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy – II. etapa – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2023 19.12.2023 09:00
Instalace rozvodů k anesteziologickému stativu (včetně jeho dodání) do skiaskopické ambulance
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 07.12.2023 13:00
Elektronický evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2023 07.12.2023 13:00
Repasování obráběcích strojů
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 13.12.2023 12:00
Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov - dodávka IT vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2023 11.12.2023 10:00
II/299 Librantice – Libřice, 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 28.12.2023 09:00
„Pořízení vysokofrekvenčního elektrického generátoru pro COS NRK“
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 02.01.2024 08:30
Výměna osvětlovacích těles za LED na SOŠ a SOU, Vocelova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2023 04.12.2023 09:00
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
nadlimitní Příjem návrhů 21.11.2023 12.02.2024 10:00
Dodávka ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy pro všeobecnou a speciální diagnostiku v radiologii
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 07.12.2023 09:00
Dodávka 4K věže pro laparoskopickou operativu
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 07.12.2023 09:00
Dodávka serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2023 27.11.2023 11:00
Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2023 28.12.2023 09:00
Dodávka informačních technologií II
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2023 27.11.2023 11:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016