Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309
nadlimitní Zadáno 01.02.2021 05.03.2021 09:00
Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - dodávka audiovizuální techniky a IT
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 12.02.2021 14:00
Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče - EKG vč. podtlakového systému II.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 09.02.2021 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – zajištění TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 11.02.2021 14:00
„BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
nadlimitní Zadáno 28.01.2021 03.05.2021 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce
podlimitní Zadáno 28.01.2021 17.02.2021 14:00
Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov - stavební práce
podlimitní Zadáno 27.01.2021 15.02.2021 14:00
Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - dodávka interiérového vybavení a nábytku
podlimitní Zadáno 25.01.2021 10.02.2021 14:00
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl – dodávka simulátorů
podlimitní Zadáno 25.01.2021 26.02.2021 14:00
Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. Etapa
nadlimitní Zadáno 21.01.2021 11.03.2021 08:00
Oprava šikmé střechy Speciální základní školy v Červeném Kostelci, č. akce SM/20/332 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2021 03.02.2021 14:00
Evaluace projektů - dílčí část 1 - Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2021 03.02.2021 14:00
Evaluace projektů - dílčí část 2 - Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2021 03.02.2021 14:00
Evaluace projektů - dílčí část 3 - Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2021 03.02.2021 14:00
Evaluace projektů - dílčí část 4 - Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2021 03.02.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016