Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroje intenzivní péče o novorozence
nadlimitní Zadáno 11.04.2022 01.06.2022 10:00
Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a včetně následné technické podpory II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2022 28.04.2022 09:00
Oprava sociálního zařízení 1NP a 2NP Havlíčkova 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 25.04.2022 11:00
Stavební úpravy Velké Poříčí č. akce SM/21/319
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 21.04.2022 11:00
DD Borohrádek, stavební úpravy budovy-PD
podlimitní Zadáno 08.04.2022 06.05.2022 10:00
Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK
nadlimitní Zadáno 08.04.2022 10.05.2022 14:00
Domky Na Květné - dodávka TV přijímačů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 22.04.2022 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Údolí Bystřice – východní část
podlimitní Zadáno 07.04.2022 14.04.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Trotina
podlimitní Zadáno 07.04.2022 14.04.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Bělohradská bažantnice – S část
podlimitní Zadáno 07.04.2022 14.04.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka II
podlimitní Zadáno 07.04.2022 14.04.2022 14:00
Likvidace netýkavky žláznaté v lokalitě PR Zbytka I
podlimitní Zadáno 07.04.2022 14.04.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka IV – Mackova slať
podlimitní Zadáno 07.04.2022 14.04.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Broumarské slatiny
podlimitní Zadáno 07.04.2022 14.04.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Zámělský borek
podlimitní Zadáno 07.04.2022 14.04.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016