Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování studie proveditelnosti na výstavbu nového objektu domova pro seniory včetně modernizace stávající budovy č. p. 176 v k. ú. Pilníkově I
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 30.09.2019 09:00
Právní poradenství ve věci veřejných zakázek v oblasti sociálních služeb v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 16.09.2019 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 revitalizace ,,Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C – Přední Labská“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 17.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,II/321 Deštné v Orlických horách – sesuv gabionové zdi“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 17.09.2019 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 32741 - 1 Červeněves“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/01420 Bražec“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/303 23 Pasa – Březová“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu ev. č. 295-010“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 00:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce: „Most ev. č. 3089-1 Smiřice“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 08:00
Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území – přírodní památky Čertovy hrady
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2019 13.09.2019 11:00
Notebooky 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2019 10.09.2019 09:00
„Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – nové regály“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 09.09.2019 09:00
Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – PD, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 13.09.2019 09:00
Tisk nástěnného kalendáře „Socha v krajině“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2019 09.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016