Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup online platformy pro kariérové poradenství žáků vybraných základních a středních škol Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 21.06.2023 13:00
Zateplení stropů budovy Základní školy, Dobruška, Opočenská 115
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 21.06.2023 10:00
Oprava zděného oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 20.06.2023 14:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – sedací nábytek
nadlimitní Zadáno 07.06.2023 10.07.2023 10:00
Rekonstrukce podlahy tělocvičny - Stavební opravy a udržovací práce na památkovém objektu GJKT v HK - výměna podlahové konstrukce původní tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 15.06.2023 14:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3171 Zdelov – rekonstrukce silnice - IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 08.06.2023 08:00
Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami „Rozmetadlo hnoje“
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 09:00
Oprava podlah
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 13.06.2023 13:00
Společný nákup energií na rok 2024 – elektrická energie
nadlimitní Zadáno 05.06.2023 08.06.2023 14:00
Společný nákup energií na rok 2024 – zemní plyn
nadlimitní Zadáno 05.06.2023 15.06.2023 12:00
výpočetní technika 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2023 20.06.2023 12:00
Dodávka universální hrotové brusky na kulato
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023 12.06.2023 14:00
Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce
podlimitní Zadáno 31.05.2023 04.08.2023 10:00
Diagnostické a klinické RTG stanice vč. SW
nadlimitní Zadáno 31.05.2023 03.07.2023 10:00
Dodávka osobního vozidla pro ZZS KHK - II.
podlimitní Zadáno 31.05.2023 19.06.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016