Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - myčka nádobí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 17.06.2019 10:00
Přírodní památka Roudnička a Datlík II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 04.06.2019 12:00
„Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín – zajištění výkonu TDS a BOZP II“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 11.06.2019 09:30
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3032 Velké Poříčí – opěrná zeď“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 04.06.2019 08:30
Výměna oken a dveří, Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou (par. č. st. 409)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 06.06.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 03.06.2019 10:00
„Stavební úpravy objektu Markoušovice č. p. 113 – rozšíření kapacity školy a zřízení stravovacího provozu“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 13.06.2019 10:00
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 12:00
Dodávka hydraulického jeřábu pro odvoz dřeva
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 31.05.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budov odborného výcviku SŠ řemeslné v Jaroměři - zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 06.06.2019 14:00
Robotická školící buňka - akce č. SM/19/343
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 27.05.2019 14:00
Oprava sociálního zařízení u Tv – elektro - Pod Koželuhy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 14:00
Rekonstrukce podlahy školní kuchyně - Riegrova 1403
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2019 28.05.2019 09:00
Stropní zvedací a transportní zařízení
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.05.2019
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and Schoool Agreement pro organizace školství 2019 - 2022
nadlimitní Zadáno 14.05.2019 17.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016