Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup služebních motorových vozidel pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 11.12.2015 12:00
Realizace expozic Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2016, Holiday World 2016, Infotour a cykloturistika 2016 a RegionPropag 2016“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 07.12.2015 10:00
Dodávka a instalace tkáňového histoprocesoru pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 08.12.2015 10:00
Dodávka a instalace velkoobjemové chlazené centrifugy pro OKBD - PKHTS Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015 08.12.2015 10:00
Výměna kotlů včetně souvisejících prací v budově VOŠ a SPŠ, Jičín v Denisově ulici 212
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015 08.12.2015 14:00
Dodávka a montáž vybavení depozitářů Galerie moderního umění v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 19.11.2015 11.01.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + dokumentace PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/285 21, III/285 20, II/308 Vrchoviny - Krčín“
podlimitní Zadáno 19.11.2015 08.12.2015 09:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 03.12.2015 08:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/302 Starostín – Broumov – hranice - ČR-PR, dodatek č. 1“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2015 20.11.2015 08:00
Dodávka vozidla pro rychlou přepravu velitele krizového štábu ZZS KHK
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2015 26.11.2015 12:00
Dodávka 1 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci pro ZZS KHK
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2015 25.11.2015 12:00
Dodávka přístrojů pro nepřímou srdeční masáž pro ZZS KHK
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2015 30.11.2015 12:00
Letní a zimní údržba komunikací a zeleně v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2015 27.11.2015 12:00
Azylové domy - jednotlivci - Hradecko
nadlimitní Zadáno 09.11.2015 27.11.2015 10:00
Azylové domy - jednotlivci - Královédvorsko
podlimitní Zadáno 09.11.2015 27.11.2015 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016