Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava balkonů na Domově mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 20.06.2016 11:00
Rekonstrukce prostor ZZS Jičín - odstranění vlhkosti
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 13.06.2016 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v 1. NP v Pospíšilově ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 10.06.2016 14:00
Vypracování diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 14.06.2016 08:00
„Zabezpečení výuky a výcviku řízení motorových vozidel skupiny B a C v autoškole pro žáky školy ve školním roce 2016/2017“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2016 08.06.2016 10:00
II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
nadlimitní Zadáno 26.05.2016 09.08.2016 10:00
Server
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2016 12.06.2016 12:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 10.06.2016 10:00
Dokončení zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM, Javornická)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 03.06.2016 10:00
Rekonstrukce a modernizace chodby - rozvody elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 01.06.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 21.06.2016 08:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 31.05.2016 14:00
Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 03.06.2016 12:00
Územní studie „Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11“ při průchodu územím obce Kocbeře“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 08.06.2016 09:00
KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
podlimitní Zadáno 19.05.2016 06.06.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016