Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektrických lůžek pro NRK
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2018 16.11.2018 11:00
„Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“
nadlimitní Zadáno 19.10.2018 27.11.2018 13:00
„Provedení auditu ročních účetních závěrek, konsolidované účetní závěrky a daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a vybraných dceřiných společností“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2018 31.10.2018 13:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 31.10.2018 08:00
Muzeum textilního tisku SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 31.10.2018 10:00
Nákup dodávkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 24.10.2018 13:00
Nábytek pro jídelnu, hernu, šatnu a zázemí, č.p. 245, DO Pec pod Sněžkou
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 22.10.2018 09:00
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - I. část - nové
nadlimitní Zadáno 12.10.2018 30.10.2018 10:00
Oprava –výměna poškozených podlahových krytin na 5 jídelnách v budově A a B a kanceláři vedoucí zdravotního úseku Domova důchodců Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 25.10.2018 11:00
Dodání lehkého topného oleje (ELTO) pro potřeby vytápění organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 18.10.2018 12:00
Oprava měděné střešní krytiny zámecké jízdárny - sídla GVUN
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 22.10.2018 16:00
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce „II/299 Librantice – hranice okresu Náchod“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 23.10.2018 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/297 Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou, I. Úsek, km 0,000 – 2,410“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 23.10.2018 08:00
Výměna protipožárních dveří na objektu internátu Lužická
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2018
Poskytování služeb v oblasti požární ochrany, zajištění osoby odborně způsobilé podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, na pracovištích Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 01.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016