Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ICT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 26.02.2019 14:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov – Etapa 2B
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 22.02.2019 10:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Kamenná hůra
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Šestajovická stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ a zpracování záměru (návrhu) na vyhlášení - přírodní památka Rašelina
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ a zpracování záměru (návrhu) na vyhlášení - přírodní památka Louky v České Čermné
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ a zpracování záměru (návrhu) na vyhlášení - přírodní památka Běleč - střelnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Nákup lůžek, nočních stolků a matrací pro odd. sociálních lůžek Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 21.02.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Zámělský borek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ – přírodní rezervace Ve Slatinské stráni
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Dubolka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Homolka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Svatá Anna
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Modlivý důl
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Na Bahně
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016