Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Renovace a přestavba učebny 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2021 28.01.2021 13:00
Depozitář Robousy – vnitřní vybavení
podlimitní Zadáno 18.01.2021 15.02.2021 08:00
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – revitalizace ČOV – stavební práce – ZD/18/447
podlimitní Zadáno 14.01.2021 18.02.2021 08:00
Rehabilitační vany pro horní a dolní končetiny - RÚ Hostinné
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 22.01.2021 10:00
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s. II
nadlimitní Zadáno 12.01.2021 12.02.2021 14:00
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s. II
nadlimitní Zadáno 12.01.2021 12.02.2021 14:00
Kardiotokografy / fetální monitory pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 12.01.2021 17.02.2021 10:00
Skiaskopické přístroje s C-rameny pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 12.01.2021 06.04.2021 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce
podlimitní Hodnocení 11.01.2021 29.01.2021 14:00
Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2021 21.01.2021 10:00
Elektrokoagulační jednotka s argon koagulací II.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2021 26.01.2021 10:00
Vypracování dopravního modelu a prognózy dopravy pro účely posouzení stávající ulice Kladská a vyhodnocení ekonomické efektivnosti nové přeložky silnice II/308 stavební akce Přeložka silnice II/308 Hradec Králové, ul. Kladská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2021 19.01.2021 08:00
II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace
nadlimitní Zadáno 05.01.2021 23.02.2021 08:00
Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2021 21.01.2021 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“
podlimitní Hodnocení 04.01.2021 28.01.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016