Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup učebních pomůcek II.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 25.06.2019 12:00
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 29.07.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti domova mládeže ČLA Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 10:00
Rekonstrukce soc. zařízení – škola – U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 21.06.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti budov školního polesí ČLA Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 11:00
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ II
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 19.06.2019 10:00
Izolace-spodní voda PPP Smiřických
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 13:00
Přírodní památka U Čtvrtečkova mlýna
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní rezervace Kostelecký zámecký park - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Ostruženské rybníky - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Pamětník
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Farářova louka - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 21.06.2019 12:00
Lokalita Sjezdovka U Žídků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 21.06.2019 12:00
Přírodní rezervace Dubno - Česká Skalice - kosení a úklid biomasy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 18.06.2019 12:00
Přírodní památka Rašelina - kosení a úklid biomasy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 18.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016