Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce – přístavba autolakovny a dílny pro demontáže SOŠ a SOU Vocelova ve Vážní ulici
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 14:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Nové technologie v technických oborech střední školy – SPŠ Hronov Hostovského
nadlimitní Zadáno 09.03.2016 02.05.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Optimalizace a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN
nadlimitní Zadáno 09.03.2016 02.05.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Optimalizace a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici
nadlimitní Zadáno 09.03.2016 02.05.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Školní statek Hořice
nadlimitní Zadáno 09.03.2016 03.05.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov Vrchlického
nadlimitní Zadáno 09.03.2016 02.05.2016 11:00
Vestavba učeben do půdního prostoru VOŠZ a SZŠ Trutnov - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 23.03.2016 00:00
Nákup přípravků na ochranu rostlin pro Školní statek Hořice - 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 14:00
Výměna rozvodů vody a kanalizace (Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů v budově Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 11.03.2016 10:00
Akce id.č. 235D213001213 s názvem "ZZS Královéhradeckého kraje - Investice ZZS KHK k přípravě řešení MU a KS pro rok 2015" - výukové pomůcky pro nácvik KPCR
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 14.03.2016 14:00
Akce id.č. 235D213001213 s názvem "ZZS Královéhradeckého kraje - Investice ZZS KHK k přípravě řešení MU a KS pro rok 2015" - zdravotnický přístroj pro resuscitaci
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 14.03.2016 12:00
Akce id.č. 235D213001309 s názvem "ZZS Královéhradeckého kraje - biobox a dekontaminační přístroj" - 1.část dekontaminační přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 14.03.2016 13:00
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – JŘBU II
podlimitní Zadáno 03.03.2016 14.03.2016 10:00
Oprava střechy jihozápadní věže Galerie moderního umění v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 11.03.2016 10:00
Terénní práce, zpracování dokumentace - záchranný archeologický výzkum - akce Park u Města Prahy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 27.04.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016