Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7341
Systémové číslo: P21V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-004066
Datum zahájení: 28.01.2021
Nabídku podat do: 03.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace: „Hajnice – Barevné domky“, zpracované společností ATIP, a.s., Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 25261568.
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby (administrativní a provozní budova), demolice stávajících objektů (hospodářský objekt, objekt ČOV), novostavba sloužící pro ubytování klientů, novostavba pro technické zázemí, zřízení zpevněných ploch a dopravně obslužných komunikací, výstavba inženýrských sítí, areálového osvětlení, sadové úpravy včetně oplocení celého areálu, D+M zařízení kuchyňského a prádelenského provozu a provedení geotermálních vrtů pro tepelné čerpadlo.
Cílem těchto stavebních úprav je navýšit ubytovací kapacitu a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v objektu sociálních služeb určeným pro osoby s kombinovaným postižením a s mentálním postižením (nejedná se o nemocniční zařízení). Budou se zde vyskytovat osoby jak pohybově soběstačné, tak osoby odkázané na 24 hodinovou podporu (osoby ležící). Dále je účelem zejména zlepšit pracovní prostřední zaměstnanců areálu, zrekonstruovat venkovní zpevněné plochy, navýšit kapacitu parkovacích stání, oplotit areál, opravit vzniklé poruchy na stávající administrativní budově.
Stavba bude realizována po jednotlivých etapách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 170 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální možná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky