Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2021 09:12:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Dodatečná informace č. 4


Přílohy
- DI č. 4_EP.pdf (483.01 KB)