Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2021 14:22:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Dodatečná informace č. 5


Přílohy
- DI č. 5_EP.pdf (590.96 KB)
- AR.00 - Seznam příloh - košilka - rev.01.pdf (131.91 KB)
- AR.00 - Seznam příloh - rev.01.xls (49.00 KB)
- AR.25 - SO-01 - Výkaz oken - košilka - rev.01.pdf (131.38 KB)
- AR.25 - SO-01 - Výkaz oken - rev.01.dwg (37.40 KB)
- AR.25 - SO-01 - Výkaz oken - rev.01.pdf (215.77 KB)
- AR.74 - SO-02 - Výkaz oken - košilka - rev.01.pdf (131.24 KB)
- AR.74 - SO-02 - Výkaz oken - rev.01.dwg (19.53 KB)
- AR.74 - SO-02 - Výkaz oken - rev.01.pdf (107.14 KB)
- AR.96 - SO-03 - Výkaz oken - košilka - rev.01.pdf (131.21 KB)
- AR.96 - SO-03 - Výkaz oken - rev.01.dwg (19.60 KB)
- AR.96 - SO-03 - Výkaz oken - rev.01.pdf (106.58 KB)
- AR.100 - Kniha specifikací - pro investora - rev.01.xlsx (78.80 KB)
- AR.100 - Kniha specifikací - rev.01.xlsx (70.97 KB)