Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2021 15:43:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Dodatečná informace č. 2


Přílohy
- DI č. 2 s EP.pdf (509.77 KB)