Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2021 10:29:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7

Dodatečná informace č. 7


Přílohy
- DI č. 7_EP.pdf (606.24 KB)
- 190603 - Barevné domky Hajnice - revize 2 [zadání].xlsx (2.04 MB)
- AR.00 - Seznam příloh - košilka - rev.01.pdf (132.46 KB)
- AR.00 - Seznam příloh - košilka - rev.03.pdf (132.58 KB)
- AR.00 - Seznam příloh - rev.01.xls (49.50 KB)
- AR.00 - Seznam příloh - rev.03.xls (50.00 KB)
- AR.01 - Technická zpráva - košilka - rev.01.pdf (131.74 KB)
- AR.01 - Technická zpráva - rev.01.doc (634.50 KB)
- AR.42 - SO-02 - Bourací práce 2.NP - rev.01.dwg (948.06 KB)
- AR.42 - SO-02 - Bourací práce 2.NP - rev.01.pdf (924.96 KB)
- AR.43 - SO-02 - Bourací práce 3.NP - rev.01.dwg (506.48 KB)
- AR.43 - SO-02 - Bourací práce 3.NP - rev.01.pdf (708.13 KB)
- AR.51 - SO-02 - Půdorys 3.NP - rev.01.dwg (611.11 KB)
- AR.51 - SO-02 - Půdorys 3.NP - rev.01.pdf (798.48 KB)
- AR.70 - SO-02 - Legenda místností - 2.NP - rev.01.pdf (216.98 KB)
- AR.70 - SO-02 - Legenda místností - 3.NP - rev.01.pdf (193.38 KB)
- AR.70 - SO-02 - Legenda místností - košilka - rev.01.pdf (131.55 KB)
- AR.70 - SO-02 - Převodní tabulka kódů povrchů - rev.01.xlsx (12.51 KB)
- AR.73 - SO-02 - Výpis dveří - košilka - rev.01.pdf (131.89 KB)
- AR.73 - SO-02 - Výpis dveří - rev.01.xlsx (405.88 KB)
- Hajnice_GEROTOP_(HG)__text_13_6.pdf (224.59 KB)
- Hajnice_GEROTOP_(HG)_příloha_1.pdf (314.11 KB)
- Hajnice_GEROTOP_(HG)_příloha_2.pdf (373.44 KB)
- Hajnice - výtahy.zip (15.81 MB)