Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2021 12:06:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

příloha k Dodatečné informaci č. 3


Přílohy
- 190603 - Barevné domky Hajnice - revize 1 [zadání].xlsx (2.03 MB)