Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2021 12:04:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Dodatečná informace č. 3


Přílohy
- DI č. 3_EP.pdf (488.51 KB)