Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění poskytování odborné psychologické činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 07.11.2014 12:00
Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 23.10.2014 10:00
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2014 20.10.2014 09:00
Právní poradenství, organizace a administrace výběrových/zadávacích řízení v individuálním projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2014 20.10.2014 12:00
II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu, změna č. 5
podlimitní Zadáno 26.09.2014 06.10.2014 09:00
Interiérové vybavení a výpočetní technika – ZŠ Štefánikova
podlimitní Zadáno 24.09.2014 14.10.2014 09:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/303 průtah obcí Pěkov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2014 29.09.2014 09:00
Realizace 0. etapy projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – JŘBU 2
nadlimitní Zadáno 15.09.2014 23.09.2014 15:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce - II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská
podlimitní Zadáno 12.09.2014 21.10.2014 09:00
Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje
podlimitní Zadáno 10.09.2014 02.10.2014 09:00
Vypracování PD ve stupni DUR, DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce: „III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 24.09.2014 09:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014 11.09.2014 09:00
Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2
nadlimitní Zadáno 21.08.2014 13.10.2014 10:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) stavební akce: II/286 Jičín, Robousy – Valdice, přeložka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 27.08.2014 09:00
Realizace 0. etapy projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – JŘBU
nadlimitní Zadáno 12.08.2014 18.08.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016