Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/28421 Stupná – sesuv
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2013 05.09.2013 11:00
II/297 – Janské Lázně – Svoboda nad Úpou – Povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2013 05.09.2013 10:00
Zajištění poskytování odborné psychologické činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2013 03.09.2013 12:00
Silnice II/308 Slatina – Černilov, Černilov – Libřice, Libřice – hranice okresu RK
podlimitní Zadáno 20.08.2013 06.09.2013 10:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2013 06.09.2013 09:00
Oprava podlahových krytin na odd.mikrobiologie ON Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2013 14.08.2013 10:00
Zateplení loggií na budově internátu SUPŠ HNN v Hradci Králové – II
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2013 05.08.2013 10:00
Rekonstrukce historické budovy bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova 365, Hradec Králové – projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 27.06.2013 30.07.2013 09:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod zpracování projektové dokumentace nulté etapy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2013 02.07.2013 10:00
Ekologická likvidace azbestu na budově internátu SUPŠ HNN v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2013 23.04.2013 10:00
II/299 Dvůr Králové nad Labem – rekonstrukce ulice Hradecká – 2.etapa
podlimitní Zadáno 07.06.2013 25.06.2013 10:00
Výměna oken, objekt SO 06 - SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 17.06.2013 10:00
Projektová dokumentace ke stavební akci II/502 Svatojánský Újezd – Choteč – Lužany - Špice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2013 14.06.2013 10:00
Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská, změna č. 1
podlimitní Zadáno 03.06.2013 03.06.2013 17:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS, soupis stavebních prací ke stavební akci III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 17.06.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016