Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3128 Rybná n. Zdobnicí – Slatina n. Zdobnicí“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4578
Systémové číslo VZ: P17V00000869
Evidenční číslo zadavatele: 35960
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2017
Nabídku podat do: 15.01.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3128 Rybná n. Zdobnicí – Slatina n. Zdobnicí“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 150 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “III/3128 Rybná n. Zdobnicí – Slatina n. Zdobnicí“.
Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v úseku km 7,614 (ZÚ) do km 11,488 (KÚ), v celkové délce 3,874 km. Začátek úseku je stanoven v křižovatce I/11 a III/3128 a konec v křižovatce III/3128 a III/3195. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 5,0 - 7,0 m a zůstane zachována. V trase se nachází most ev. č. 3128 – 7, opěrná zeď v délce cca 35 m, zárubní zeď v délce cca 55 m a 17 ks propustků. Stav mostu je patrný z hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Předpokládá se demolice stávajícího mostu a výstavba mostu nového, zdi v Rybné nad Zdobnicí budou sanovány. Vozovka je vedena intravilánem obce Rybná nad Zdobnicí v délce cca 100 m, dále extravilánem v délce cca 3604 m a následně intravilánem obce Slatina nad Zdobnicí v délce cca 270 m. Odvodnění komunikace je převážně řešeno příkopy nebo odvedením vody do okolního terénu. Podél zárubní zdi v Rybné nad Zdobnicí se nacházejí 2 ks uličních vpustí. Na vozovce jsou patrny poruchy v krytových vrstvách s lokálními poklesy. Předpokládá se obnova asfaltového krytu (frézování a zesílení), lokální poklesy vozovky budou sanovány. Součástí projektové dokumentace bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, doplnění a osazení nových svodidel, vodorovné a svislé dopravní značení, rekonstrukce propustků, obnova odvodnění, návrh DIO, diagnostický průzkum, dendrologický průzkum a případně další potřebné průzkumy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky