Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3128 Rybná n. Zdobnicí – Slatina n. Zdobnicí“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4578
Systémové číslo VZ: P17V00000869
Evidenční číslo zadavatele: 35960
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2017
Nabídku podat do: 15.01.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3128 Rybná n. Zdobnicí – Slatina n. Zdobnicí“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 150 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “III/3128 Rybná n. Zdobnicí – Slatina n. Zdobnicí“.
Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v úseku km 7,614 (ZÚ) do km 11,488 (KÚ), v celkové délce 3,874 km. Začátek úseku je stanoven v křižovatce I/11 a III/3128 a konec v křižovatce III/3128 a III/3195. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 5,0 - 7,0 m a zůstane zachována. V trase se nachází most ev. č. 3128 – 7, opěrná zeď v délce cca 35 m, zárubní zeď v délce cca 55 m a 17 ks propustků. Stav mostu je patrný z hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Předpokládá se demolice stávajícího mostu a výstavba mostu nového, zdi v Rybné nad Zdobnicí budou sanovány. Vozovka je vedena intravilánem obce Rybná nad Zdobnicí v délce cca 100 m, dále extravilánem v délce cca 3604 m a následně intravilánem obce Slatina nad Zdobnicí v délce cca 270 m. Odvodnění komunikace je převážně řešeno příkopy nebo odvedením vody do okolního terénu. Podél zárubní zdi v Rybné nad Zdobnicí se nacházejí 2 ks uličních vpustí. Na vozovce jsou patrny poruchy v krytových vrstvách s lokálními poklesy. Předpokládá se obnova asfaltového krytu (frézování a zesílení), lokální poklesy vozovky budou sanovány. Součástí projektové dokumentace bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, doplnění a osazení nových svodidel, vodorovné a svislé dopravní značení, rekonstrukce propustků, obnova odvodnění, návrh DIO, diagnostický průzkum, dendrologický průzkum a případně další potřebné průzkumy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy