Veřejná zakázka: „Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – stavební práce“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4579
Systémové číslo VZ: P17V00000870
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-035728
Datum zahájení: 18.12.2017
Nabídku podat do: 29.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – stavební práce“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou:
a) stavební úpravy v 3.NP hlavní budovy školy, kde dojde k přepříčkování m.č. 3.02. Vznikne tak nová odborná učebna zubních techniků m.č. 3.02b s odpovídajícím vybavením včetně nových instalací a rozvodů (ZTI, elektro, UT, VZT…..). Kapacita učebny bude 10 míst, z toho jedno prostorově dimenzované pro osobu se sníženou pohyblivostí resp. pro osobu užívající invalidního vozíku.
Tato část předmětu veřejné zakázky je podrobně specifikována dokumentací pro provádění stavby, která je přílohou č. 2 – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.
Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována společností SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6.
b) vegetační úpravy spočívající zejména v:
• odstranění dlažby v prostoru stávajícího dvora a skladby do hloubky 0,5 m dle koordinačního situačního výkresu (příloha č. 6),
• ohraničení takto vzniklé plochy obrubníkem šířky 100 mm a doplnění vhodné zeminy,
• provedení výsadby okrasné zeleně (dle přílohy č. 1 a č. 6), umístění tkané fólie ve dvou vrstvách a zásyp praným říčním kamenivem frakce 16-22,
• dodání a ukotvení 2 ks laviček (dle příloh č. 1 a č. 6).
Tato část předmětu je v podrobnostech specifikována přílohou č. 6 – C.2 koordinační situační plán; přílohou č. 7 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; přílohou č. 8 – D.1.1. – technická zpráva
Projektová dokumentace, v jejímž rámci byly zpracován návrh předmětných vegetačních úprav, byla vypracována společností ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323,
500 02 Hradec Králové.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV
45000000-7 Stavební práce

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 736 983 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je 736983,03 Kč.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy