Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3195 Kameničná – Jaroslav“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4577
Systémové číslo VZ: P17V00000868
Evidenční číslo zadavatele: 35959
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2017
Nabídku podat do: 15.01.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3195 Kameničná – Jaroslav“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 300 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “III/3195 Kameničná - Jaroslav“.
Jedná se o rekonstrukci silnice třetí třídy III/3195 v km 0,000 - 11,642 (A38 - A58). Začátek úseku je v křižovatce se silnicí II/310 v Kameničné, konec úseku je v křižovatce se silnicí II/318 v Jaroslavi. Celková délka úseku je 11,642 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky se pohybuje 5,9 - 6,5 m. V trase se nachází cca 36 ks propustků (trubní i větší deskové). Na trase se nachází 4 mosty: most ev. č. 3195-002: nový most s rozšířením a případným směrovým narovnáním; most. ev. č. 3195-004: nový most; most ev. č. 3195-005: rekonstrukce mostu případně nový most; most ev. č. 3195-006: nová izolace, nové římsy, záchytné zařízení, podélné prahy opěr. Podrobný stav mostů je patrný z hlavní mostní prohlídky a běžné mostní prohlídky. V trase se nachází opěrné zdi, u kterých se předpokládá sanace nebo přezdění, případně budou vybudovány nové. V km 7,300 bude stávající kamenná opěrná zeď rekonstruována. Km 4,823 – 5,916 úsek bude vynechán – oprava z roku 2013. Konkrétní technologie opravy vozovky, mostů a propustků bude stanovena na základě diagnostického průzkumu. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, doplnění záchytného zařízení, obnova vodorovného a svislého dopravního značení, obnova odvodnění, dendrologický průzkum.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 640 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy