Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3195 Kameničná – Jaroslav“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4577
Systémové číslo VZ: P17V00000868
Evidenční číslo zadavatele: 35959
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2017
Nabídku podat do: 15.01.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3195 Kameničná – Jaroslav“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 300 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “III/3195 Kameničná - Jaroslav“.
Jedná se o rekonstrukci silnice třetí třídy III/3195 v km 0,000 - 11,642 (A38 - A58). Začátek úseku je v křižovatce se silnicí II/310 v Kameničné, konec úseku je v křižovatce se silnicí II/318 v Jaroslavi. Celková délka úseku je 11,642 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky se pohybuje 5,9 - 6,5 m. V trase se nachází cca 36 ks propustků (trubní i větší deskové). Na trase se nachází 4 mosty: most ev. č. 3195-002: nový most s rozšířením a případným směrovým narovnáním; most. ev. č. 3195-004: nový most; most ev. č. 3195-005: rekonstrukce mostu případně nový most; most ev. č. 3195-006: nová izolace, nové římsy, záchytné zařízení, podélné prahy opěr. Podrobný stav mostů je patrný z hlavní mostní prohlídky a běžné mostní prohlídky. V trase se nachází opěrné zdi, u kterých se předpokládá sanace nebo přezdění, případně budou vybudovány nové. V km 7,300 bude stávající kamenná opěrná zeď rekonstruována. Km 4,823 – 5,916 úsek bude vynechán – oprava z roku 2013. Konkrétní technologie opravy vozovky, mostů a propustků bude stanovena na základě diagnostického průzkumu. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, doplnění záchytného zařízení, obnova vodorovného a svislého dopravního značení, obnova odvodnění, dendrologický průzkum.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 640 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky