Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov - Mostek“stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK
podlimitní Zadáno 07.04.2016 27.04.2016 09:00
„Zpracování Územní energetické koncepce Královehradeckého kraje a zpracování Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce Královehradeckého kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 18.04.2016 09:00
RESTAUROVÁNÍ vybraných architektonických, uměleckořemeslných a řemeslných prvků Galerie moderního umění v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 30.03.2016 27.05.2016 10:00
SOL Trutnov – oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl. budově Bedřichov – dokončení akce
podlimitní Zadáno 30.03.2016 15.04.2016 09:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 13.04.2016 10:00
Aktualizace PD ve stupni DSP a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“
podlimitní Zadáno 23.03.2016 11.04.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 04.04.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská"
podlimitní Zadáno 17.03.2016 18.04.2016 09:00
Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj 2016
podlimitní Zadáno 15.03.2016 12.04.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Modernizace odborných učeben zubních techniků
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 03.05.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 06.06.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce – dostavba dílen v ulici J. Krušinky
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 10.05.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce počítačové sítě
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 10.05.2016 14:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce – přístavba autolakovny a dílny pro demontáže SOŠ a SOU Vocelova ve Vážní ulici
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016