Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od 1. 1. 2017 – Výběrová oblast č. 2
nadlimitní Zadáno 27.07.2016 31.08.2016 11:00
II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek, změna č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 20.07.2016 08:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – pevné hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Zadáno 19.07.2016 12.09.2016 10:00
Tisk a dodání propagačních předmětů – nástěnných kalendářů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 29.07.2016 09:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní – JŘBU V
nadlimitní Zadáno 18.07.2016 22.07.2016 10:00
„Galerie moderního umění v Hradci Králové – změna využití bytů na kanceláře – JŘBÚ vícepráce“
podlimitní Zadáno 11.07.2016 14.07.2016 16:00
Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - JŘBU
nadlimitní Zadáno 08.07.2016 19.07.2016 10:00
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ – JŘBU III
podlimitní Zadáno 04.07.2016 13.07.2016 10:00
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – JŘBU III
podlimitní Zadáno 04.07.2016 13.07.2016 10:00
Projektová dokumentace - Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 12.07.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 12.07.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Úseky rekonstrukce asfaltobetonového krytu na II/325 Velký Vřešťov – Hostinné“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 12.07.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29925-1 Žireč“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 12.07.2016 08:00
Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové“ – JŘBU vícepráce
podlimitní Zadáno 28.06.2016 30.06.2016 10:00
Dokument o přechodu osob s postižením z ústavních do komunitních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 28.06.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016