Veřejná zakázka: Poskytování právních služeb souvisejících s přípravou a administrací veřejné zakázky pro dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4507
Systémové číslo VZ: P17V00000798
Datum zahájení: 24.11.2017
Nabídku podat do: 06.12.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování právních služeb souvisejících s přípravou a administrací veřejné zakázky pro dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je výběr subjektu, který zajistí poskytování právních služeb a administraci zadávacího řízení na výběr dopravce (či dopravců) za účelem dlouhodobého zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou.
Úkolem vybraného subjektu bude zejména zajištění komplexních právních a souvisejících služeb nutných k naplnění cíle uvedeného v předchozím odstavci, tedy služeb sloužících k realizaci otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění - nadlimitní veřejné zakázky na výběr dopravce či dopravců, kteří zajistí dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou v Královéhradeckém kraji, přičemž ty se budou skládat zejm. z následujících činností:
a) úvodní právní konzultace za účelem nastavení zákonných zadávacích podmínek, stanovení hodnoticích a kvalifikačních kritérií, a další právní konzultace související s předmětem zakázky,
b) zpracování zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, komplexní administrace zadávacího řízení Zakázky zadávané objednatelem coby zadavatelem podle zákona o veřejných zakázkách, zastupování objednatele v celém průběhu zadávacího řízení při výkonu všech práv a povinností vyplývajících objednateli ze zákona o veřejných zakázkách,
c) zastupování objednatele v případných postupech a řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže související se zakázkou,
d) zastupování objednatele v případném řízení o správní žalobě proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže související se Zakázkou vč. řízení o mimořádném opravném prostředku.

Poskytování služeb nezahrnuje zpracování dopravně-technických podkladů zadávací dokumentace (tj. návrhy jízdních řádů a oběhů vozidel pro jednotlivé oblasti, technické a provozní standardy veřejné dopravy Královéhradeckého kraje, smluvní a tarifní přepravní podmínky). Tyto podklady zajistí odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky