Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/303 průtah obcí Pěkov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2014 29.09.2014 09:00
Realizace 0. etapy projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – JŘBU 2
nadlimitní Zadáno 15.09.2014 23.09.2014 15:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce - II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská
podlimitní Zadáno 12.09.2014 21.10.2014 09:00
Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje
podlimitní Zadáno 10.09.2014 02.10.2014 09:00
Vypracování PD ve stupni DUR, DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce: „III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 24.09.2014 09:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014 11.09.2014 09:00
Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2
nadlimitní Zadáno 21.08.2014 13.10.2014 10:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) stavební akce: II/286 Jičín, Robousy – Valdice, přeložka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 27.08.2014 09:00
Realizace 0. etapy projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – JŘBU
nadlimitní Zadáno 12.08.2014 18.08.2014 11:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, silnice II a III. tř. – JŘBÚ
nadlimitní Zadáno 12.08.2014 26.08.2014 11:00
Dodávka vybavení SPŠ Trutnov – vrtačky III
nadlimitní Zadáno 09.08.2014 18.11.2014 11:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – Silnice II/293 – rekonstrukce úseku Studenec – Horka – JŘBU 3
nadlimitní Zadáno 01.08.2014 15.08.2014 13:00
Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové - 4. změna
podlimitní Zadáno 23.07.2014 25.07.2014 08:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce Silnice III/3089 Smiřice-průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2014 18.08.2014 09:00
Vypracování aktualizace DSP + vypracování dokumentace PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce II/298 Opočno, obchvat
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2014 22.07.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016