Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci – Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 30.06.2015 10:00
Protihluková opatření – výměna oken, Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, ul. Lhotecká, ul. Úprkova
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 10.06.2015 09:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl – rekonstrukce komunikace“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 11.06.2015 08:00
Evropské domy v krajích“ – stavební úpravy objektu „Nový Hluchák“ budova bez č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové
podlimitní Zadáno 06.05.2015 09.06.2015 09:00
NIS – Technologické studie a podpora při zpracování projektu a zadávacích podmínek
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2015 18.05.2015 10:00
Vypracování (DSP) + (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/295 Špindlerův Mlýn – skalní svahy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 26.05.2015 08:00
Vypracování PD ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce III/29912 Hradec Králové - Věkoše
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 12.05.2015 08:00
„Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů ortopedie“
podlimitní Zadáno 27.04.2015 08.06.2015 09:00
„Obnova síťové infrastruktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“
nadlimitní Zadáno 27.04.2015 23.06.2015 09:00
Koordinace a řízení projektů RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 27.04.2015 15:00
„Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín“
podlimitní Zadáno 16.04.2015 12.05.2015 09:00
Zajištění promo akcí a volnočasových aktivit pro slevové systémy RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 27.04.2015 15:00
Studie se zpracováním analýzy a návrhu realizace datového tržiště zdravotnictví Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 21.04.2015 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/30324 Broumov – Šonov“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 05.05.2015 08:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Rekonstrukce silnice II/325 Hostinné – KRPA a II/325 Hostinné – průtah – autorský dozor
podlimitní Zadáno 08.04.2015 22.04.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016