Veřejná zakázka: Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4554
Systémové číslo VZ: P17V00000845
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2017/856
Datum zahájení: 13.12.2017
Nabídku podat do: 04.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu, který řeší napojení Centrální průmyslové zóny Solnice – Kvasiny (dále CPZ) na průmyslovou zónu Lipovka (dále jen „PZ“).

Napojení navazuje na budoucí mimoúrovňové křížení železniční tratě s budoucí přístupovou komunikací do CPZ u železniční stanice Lipovka, které je situované jižně od CPZ. Navrhovaná trasa hlavní komunikace probíhá souběžně s navrhovaným železničním seřadištěm a železniční tratí jihovýchodním směrem na Rychnov nad Kněžnou. Za stávajícími výrobními halami železniční trať překročí mimoúrovňově, stočí se jihozápadním směrem a následně se napojuje na silnici č. I/14 v místě napojení budoucího obchvatu Rychnova nad Kněžnou.

V místě současného železničního přejezdu a začátku připravovaného železničního seřadiště bude západním směrem na obec Lipovka, napojena propojující komunikace spojující hlavní komunikaci se silnicí I/14. Na této propojovací komunikaci dojde k úrovňovému křížení s železniční tratí. Do plánovaného investičního záměru je zahrnuta výstavba mostu, mimoúrovňového křížení s železniční tratí. Investiční záměr musí být v koordinaci s projektovou přípravou železniční stanice Lipovka a technickými požadavky SŽDC, projektovou přípravou CPZ a projektovou přípravou ŘSD na obchvatu města Rychnov nad Kněžnou. Délka hlavní komunikace se předpokládá cca 2,5 km, propojovací komunikace bude v délce cca 400 m.

Předpokládané investiční náklady stavby jsou 250.000.000 Kč bez DPH.

Součástí dokumentace bude hodnocení ekonomické efektivnosti projektu, které bude zpracováno dle „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a SFDI v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, vydané Ministerstvem dopravy ČR a dalších platných směrnic SFDI.
Zhotovitel zpracuje podklady pro jednání Centrální komise MD ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky