Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy – II. etapa – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2023 19.12.2023 09:00
Elektronický evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2023 07.12.2023 13:00
II/299 Librantice – Libřice, 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 28.12.2023 09:00
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
nadlimitní Příjem návrhů 21.11.2023 12.02.2024 10:00
Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2023 28.12.2023 09:00
TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2023 12.12.2023 10:00
III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 – 2,225 00)
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2023 28.12.2023 09:00
Výstavba a modernizace Domova U Biřičky - přístavba a rekonstrukce kuchyně - PD
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2023 08.12.2023 10:00
Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro organizace KHK – 2. část
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2023 07.12.2023 10:00
Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro organizace KHK
nadlimitní Zadávání 03.11.2023
Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro organizace KHK – 1. část
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2023 07.12.2023 10:00
Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2023 22.12.2023 14:00
Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2023 14.12.2023 14:00
Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2023 15.12.2023 14:00
Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2023 11.12.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››