Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Simulátory zásahu u dopravní nehody
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2018 27.07.2018 10:00
„Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy budov A, B, D - ZD/17/430“
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2018 13.07.2018 10:00
Vojenský hřbitov 1866 Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 27.06.2018 13:00
Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 26.07.2018 08:00
„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov“
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2018 09.07.2018 09:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – mobilní hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 16.07.2018 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – pevné hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 16.07.2018 10:00
DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 03.07.2018 09:00
"Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2018 II"
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 28.06.2018 10:00
„Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 22.06.2018 10:00
Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a hodnocení efektivnosti projektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2018 21.06.2018 13:00
„Projektové dokumentace - DD Tmavý Důl – stavební úpravy prádelny“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2018 26.06.2018 10:00
Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl III
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2018 09.07.2018 10:00
„Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“
podlimitní Hodnocení 30.05.2018 20.06.2018 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2018 29.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››