Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AV technika pro zasedací místnost hejtmana - OPAKOVÁNÍ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 20.10.2021 09:00
III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2021 09.11.2021 08:15
Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2021 09.11.2021 08:30
III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2021 09.11.2021 08:00
Infuzní technika (doplnění stavu) pro Oblastní nemocnici Náchod II
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2021 08.11.2021 10:00
Vybavení do centra digi a robotiky – nábytek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2021 18.10.2021 14:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ruční nářadí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2021 18.10.2021 14:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 10.11.2021 14:00
„II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 11.11.2021 14:00
Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 26.10.2021 10:00
„Projektové práce + autorský dozor na akci: Vybudování urgentního příjmu v ON Jičín II“
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 26.10.2021 11:00
Monitorovací systém (centralizace) kardiotokografů pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 05.11.2021 11:00
„ZZS KHK, zkapacitnění výjezdového stanoviště v Jaroměři - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, AD a zajištění souvisejících služeb“
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 05.11.2021 10:00
Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba CHB v lokalitě Nové Město nad Metují - Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (tj. zaměření stávajících objektů a pozemků) a posouzení stavebně technického stavu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2021 22.10.2021 10:00
Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 30.09.2021 16.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››