Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 20.07.2022 09:00
„ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov; ZD/22/428 - Stavební úpravy místnosti lékařů na chirurgickém oddělení – ON Trutnov“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 07.07.2022 10:00
Dílčí část 1 – Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 10 – Sociální rehabilitace – osoby s mentálním a zdravotním postižením a s duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 11 – Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením – Hradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 12 – Azylové domy – osoby bez přístřeší – Hradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 13 – Azylové domy – osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí - Náchodsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 14 – Intervenční centra - oběti domácího násilí - Královéhradecký kraj
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 15 – Sociálně terapeutické dílny – osoby s mentálním postižením – Hradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 16 – Sociální rehabilitace – osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním - Náchodsko, Rychnovsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 17 – Sociální rehabilitace – osoby se zdravotním postižením - Vrchlabsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 18 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 19 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Královéhradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 2 – Sociálně terapeutické dílny – osoby s mentálním postižením - Jičínsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 20 – Sociální rehabilitace – osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Novoměstsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››