Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská, změna č. 1
podlimitní Zadáno 03.06.2013 03.06.2013 17:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS, soupis stavebních prací ke stavební akci III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 17.06.2013 10:00
Vypracování souboru projektových dokumentací "Vrchlabí čp. 1409, požární stanice a zdravotnická záchranná služba
podlimitní Zadáno 23.05.2013 12.06.2013 09:00
Územní studie – „Návrh a posouzení umístění koridoru silnice propojující městys Častolovice respektive město Kostelec nad Orlicí s městem Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení umístění koridoru silnice II/318
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2013 29.05.2013 13:00
Koordinace a řízení projektu RODINNÉ PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2013 27.05.2013 12:00
Resocializační programy pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji v roce 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 24.05.2013 12:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného stavební akce II/316 Kostelec nad Orlicí - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 24.05.2013 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, silnice II a III. tř.
podlimitní Zadáno 10.05.2013 10.06.2013 10:00
Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
podlimitní Zadáno 02.05.2013 14.06.2013 09:00
Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
nadlimitní Zadáno 30.04.2013 12.07.2013 10:00
Rekonstrukce a přístavba pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové II.
podlimitní Zadáno 30.04.2013 24.05.2013 10:00
Rozšíření stávajícího ekonomického informačního systému HELIOS Fenix
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2013 20.05.2013 09:00
Služba digitalizace a dodávka vybavení krajské digitalizační jednotky
nadlimitní Zadáno 24.04.2013 25.06.2013 13:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS; stavební akce III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce vozovky“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2013 22.04.2013 10:00
Právní služby v souvislosti s postavením Královéhradeckého kraje, jakožto akcionáře ve společnosti Silvatres HK a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2013 18.04.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016