Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace expozic Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2016, Holiday World 2016, Infotour a cykloturistika 2016 a RegionPropag 2016“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 07.12.2015 10:00
Dodávka a montáž vybavení depozitářů Galerie moderního umění v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 19.11.2015 11.01.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + dokumentace PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/285 21, III/285 20, II/308 Vrchoviny - Krčín“
podlimitní Zadáno 19.11.2015 08.12.2015 09:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 03.12.2015 08:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/302 Starostín – Broumov – hranice - ČR-PR, dodatek č. 1“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2015 20.11.2015 08:00
Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl – Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 16.11.2015 10:00
Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
nadlimitní Zadáno 04.11.2015 26.01.2016 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU III
nadlimitní Zadáno 03.11.2015 19.11.2015 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, silnice II a III. tř. – JŘBU II
nadlimitní Zadáno 03.11.2015 19.11.2015 10:00
Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 02.11.2015 16.12.2015 10:00
Dispoziční úpravy objektů a areálu Barevné domky Hajnice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015 16.11.2015 10:00
Obsahové aktualizace aplikace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje pro roky 2016 a následující
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 09.11.2015 13:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 23.11.2015 08:00
„Vypracování souboru projektových dokumentací pro projekt Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 06.11.2015 08:00
„Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů ortopedie změna č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015 16.10.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016