Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Zábědov – Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 10.05.2019 08:00
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/324 Stěžery - I/11“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 10.05.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32112 Skuhrov nad Bělou - Lomy“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 10.05.2019 08:00
„Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 29.04.2019 09:00
Pořízení LCD monitorů a tiskáren 2019
podlimitní Zadáno 18.04.2019 10.05.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují – aktualizace PD, energetický posudek, zoologický průzkum a návrhy zpracování fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 06.05.2019 09:00
„Rozšíření stávající mobilní aplikace VISIT MORE s rozšířenou realitou pro podporu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 23.04.2019 10:00
Přírodní památka Byšičky 1 - výřez náletových dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 25.04.2019 12:00
Přírodní památka Rybník Smrkovák
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 25.04.2019 12:00
Přírodní památka Byšičky 1 - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 25.04.2019 12:00
Přírodní rezervace Zbytka II - kosení a úklid biomasy na dílčích plochcách
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 25.04.2019 12:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 02.05.2019 08:00
Úprava rozvodů ÚT vč. osazení nových termostatických ventilů Nový Bydžov – II. část
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 23.04.2019 10:00
Servisní podpora pro Cisco Unified Communications Manager včetně poskytování konfiguračních a servisních prací na 2 roky
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 08.04.2019 09:00
Úprava prostor pro interní ambulanci v Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 10.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016