Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 12.12.2017 12:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 12.12.2017 12:00
Částečné zajištění mediální komunikace Královéhradeckého kraje na rok 2018- rozhlasový magazín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 20.12.2017 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 28.11.2017 08:00
Částečné zajištění mediální komunikace Královéhradeckého kraje na rok 2018- Audiovizuální prezentace Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 15.12.2017 10:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 č. 02
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 č. 02
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2992 Výrava“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32329 křižovatka s III/32332 – Libčany“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď u autosalonu Opel“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Diagnostika nosné konstrukce mostu ev.č. 298-009 Krňovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „ Krňovice – jednotná kanalizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Územní studie přeložky silnice II/281 v prostoru města Sobotky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 06.11.2017 09:00
„Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou – autorský dozor IV“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 02.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016