Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 06.12.2019 12:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 20.11.2019 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 501 – 001 Lukavec u Hořic“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 19.11.2019 08:00
Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“
podlimitní Zadáno 05.11.2019 21.11.2019 09:00
„Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD“
podlimitní Zadáno 05.11.2019 27.11.2019 09:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 25.11.2019 10:00
„Stěhování vnitřního vybavení kanceláří v budově sídla Královéhradeckého kraje II“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2019 11.11.2019 09:30
Zpracování seznamu stavu dochovalé dokumentace k vybraným budovám v majetku Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2019 07.11.2019 10:00
Veletrhy 2020 – realizace expozic 2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 05.11.2019 13:00
Vytvoření grafického návrhu a tisk brožury a mapy o evropsky významných lokalitách Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 05.11.2019 10:00
Architektonická soutěž o návrh „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“
nadlimitní Ukončeno 21.10.2019 17.01.2020 10:00
Servisní podpora integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
podlimitní Zadáno 21.10.2019 07.11.2019 10:00
„Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – prodloužení stávajících regálů“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 11.11.2019 09:00
Zpracování posouzení technického stavu budovy hvězdárny v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 29.10.2019 09:00
Obměna vstupních katrů na oddělení chirurgie 3 ks – Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504 – III
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 22.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016