Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou – zajištění TDS a koordinátora BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2020 24.03.2020 10:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2020 – 6ks
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2020 12.03.2020 09:00
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2020 26.03.2020 09:00
"Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II."
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2020 23.03.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2020 23.03.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov
nadlimitní Příjem nabídek 17.02.2020 20.03.2020 10:00
Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD
podlimitní Hodnocení 05.02.2020 26.02.2020 09:00
Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 06.03.2020 09:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - vybavení IT technikou - aktivní prvky (AP) a serverová infrastruktura včetně softwarů (SW) a licencí“
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 12.03.2020 10:00
„Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2020 04.03.2020 10:00
„Nákladní automobil – kompletní sada náhradních dílů“
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 14.02.2020 10:00
Částečná demolice objektu garáží v areálu ÚS KHK v Rychnově nad Kněžnou
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2020 04.03.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2020 11.03.2020 10:00
„Úpravy sportovního hřiště“ - gymnázium Dobruška, Pulická 779
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 06.02.2020 10:00
Záměr Královéhradeckého kraje na uzavření smluv o horizontální spolupráci
mimo režim ZZVZ Zadávání 23.01.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››