Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 304-002 Libňatov"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 26.08.2020 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 3048-1 Ratibořice"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 26.08.2020 08:00
„Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov“ - Zpracování dokumentace bouracích prací
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 31.08.2020 09:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Orlice – likvidace křídlatky
podlimitní Zadáno 10.08.2020 17.08.2020 14:00
Vypracování souboru projektových dokumentací na akci:„Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 01.09.2020 09:00
Dodávka notebooků
podlimitní Zadáno 29.07.2020 14.08.2020 14:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – vypracování PD a realizace technologie na distribuci signálu (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) pro mobilní operátory v nově postavených pavilonech J a K
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 29.09.2020 10:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2020 – Dílčí část 2 Osobní vozidla – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Zadáno 29.07.2020 14.08.2020 09:00
„Pořízení notebooků pro zastupitele 2020-II.“
nadlimitní Zadáno 28.07.2020 09.09.2020 10:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - orientační systém
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 03.09.2020 10:00
Zajištění mobility v Ústavu sociální péče pro mládež DOMEČKY II – dodávka schodišťové sedačky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 23.07.2020 14:00
Zajištění mobility v Ústavu sociální péče pro mládež DOMEČKY I – dodávka schodišťové sedačky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 23.07.2020 14:00
Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2021
nadlimitní Zadáno 02.07.2020 28.07.2020 09:00
„Pořízení notebooků a LCD monitorů pro Královéhradecký kraj 2020“
nadlimitní Zadáno 30.06.2020 12.08.2020 11:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a ovládané obchodní společnosti - mobilní hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Zadáno 30.06.2020 03.08.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016