Veřejná zakázka: Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10382
Systémové číslo: P23V00001137
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2023/497
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050633
Datum zahájení: 03.11.2023
Nabídku podat do: 02.01.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby, stavebních prací, bouracích a ostatních prací všech objektů DZR Vrchlabí v rozsahu a specifikaci dané dokumentací bouracích prací (dále „DBP“) projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále „DPS“) zpracované společností Technico Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 25849204, dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými správních rozhodnutích: společném povolením č. j. MUVR/36235/2022/ERLMA ze dne 4. 11. 2022, rozhodnutím o odstranění stavby č. j. MUVR/22438/2021/ERLMA ze dne 26. 5. 2021 a souhlasem s odstraněním stavby č. j. MUVR/9445/2022/ERLMA ze dne 14. 3. 2022 vydanými Městským úřadem Vrchlabí, stavebním úřadem.

Součástí předmětu díla je rovněž zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v průběhu prací a montáží profesí, tj. např. ZTI, UT, VZT, elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, venkovní objekty, zpevněné plochy, přípojky atd.

Součástí předmětu díla je rovněž zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v průběhu prací a montáží vybavení objektů, tj. dodávek lůžek, volného nábytku interiéru, elektroniky, RHB pomůcek apod.

Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i činnost spočívající ve spolupráci se zhotovitelem stavby na zajištění kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce, VaK, případně i dalších souvisejících organizací, týkající se připojení a zajištění připojení všech objektů DZR.

Podrobně je popis předmětu plnění uveden v čl. 2 zadávacích podmínek a projektové dokumentaci.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost při stavbě dodržet požadavky na DNSH, které jsou blíže uvedeny v příkazní smlouvě.

----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 22.11.2023 od 9:30 se srazem účastníků na místě plnění.
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Ing. Jiří Strnad, email: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz, tel. 727 826 870

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 305 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky