Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„PŘÍSTAVBA DĚTSKÉ OZDRAVOVNY KRÁLOVSTVÍ – NOVÝ NEMOJOV - JŘBÚ“
podlimitní Zadáno 12.05.2016 13.05.2016 09:00
"Oprava podhledu a stropní konstrukce v prostoru varny a chodby"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 30.05.2016 12:00
Oprava střechy na přístavku Domova mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 20.05.2016 12:00
Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK"
podlimitní Zadáno 07.05.2016 30.05.2016 10:00
Dodávka 2 ks desinfektoru endoskopů pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 20.05.2016 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166“
podlimitní Zadáno 06.05.2016 23.05.2016 10:00
Výroba webu "Studuj na zdrávce"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 20.05.2016 10:00
Oprava venkovního schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 17.05.2016 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU VI
nadlimitní Zadáno 05.05.2016 13.05.2016 10:00
Dodávka výpočetní techniky pro Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 25.05.2016 09:00
„Opravy pomníků 2016 – Ossarium, - Mauzoleum“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 12.05.2016 12:00
Údržba, opravy, úpravy, repasi, doplnění a náhrady sedacích lavic, čekáren a návštěvních místností Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 23.05.2016 10:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
VZ malého rozsahu Zrušeno 03.05.2016 16.05.2016 09:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa -Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 - zpracování PD a zajištění AD- JŘBU II
podlimitní Zadáno 03.05.2016 13.05.2016 10:00
Dodávka počítačů pro Domov mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 10.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016