Veřejná zakázka: Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10384
Systémové číslo: P23V00001139
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2023/499
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050637
Datum zahájení: 03.11.2023
Nabídku podat do: 11.12.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby, stavebních prací, bouracích a ostatních prací všech objektů DOZP v Novém Městě nad Metují v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále „DPS“) zpracované společností ŘEZANINA & BARTOŇ s.r.o., se sídlem Jeníkovice 111, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO 24286923, z 03/2023, dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení stavby – rozhodnutí č.j.NMNM/6115/2023/OVRR/SkM,SP-08/23, Spis.zn. Výst. 42245/2022/S, nabytí právní moci ze dne 4. 5. 2023.
Součástí předmětu díla je rovněž zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v průběhu prací a montáží profesí, tj. např. ZTI, UT, VZT, elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, Venkovní objekty, Zpevněné plochy, přípojky atd.

Součástí předmětu díla je rovněž zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v průběhu prací a montáží vybavení objektů, tj. dodávek lůžek, volného nábytku interiéru, elektroniky, RHB pomůcek apod.

Dále pak je součástí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP i činnost spočívající ve spolupráci se zhotovitelem stavby na zajištění kolaudačního řízení včetně získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce, VaK Náchod, případně i dalších souvisejících organizací, týkající se připojení a zajištění připojení všech objektů DOZP.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost při stavbě dodržet požadavky na DNSH, které jsou blíže uvedeny v příkazní smlouvě.

----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 20.11.2023 od 9:00 se srazem účastníků na místě plnění.
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Ing. Tomáš Padrián, email: tpadrian@kr-kralovehradecky.cz, tel. 724 010 463

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy