Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 26.03.2019 10:00
Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.
nadlimitní Zadáno 08.03.2019 30.04.2019 10:00
Přírodní památka Uhřínov – Benátky – kosení a výřez náletových dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 18.03.2019 13:00
Přírodní památka Zbytka I – likvidace netýkavky žláznaté
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 18.03.2019 13:00
Tisk brožury Vybrané turistické zajímavosti česko-polského příhraničí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 11.03.2019 12:00
Doplnění VZT do kompresorové stanice pro POO Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 08.03.2019 10:00
"Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2019"
podlimitní Zadáno 22.02.2019 03.04.2019 10:00
Koordinace a řízení projektu RODINNÉ PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 04.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Zebín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 06.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Kováčská bažantnice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 06.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Křižánky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 06.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Úlibická bažantnice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 06.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Rybník Jíkavec
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 06.03.2019 12:00
Zajištění produkčního servisu a event marketingových akcí v gesci sociálních věcí KHK v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 01.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Rybník Kojetín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 04.03.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016