Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 32835-2 Žeretice“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 22.03.2017 09:00
Koordinace a řízení projektu RODINNÉ PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 21.03.2017 12:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3081 propustky Librantice“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 22.03.2017 10:00
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 27.03.2017 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“
podlimitní Zadáno 09.03.2017 23.03.2017 09:00
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jaroměř – stavební práce
nadlimitní Zadáno 06.03.2017 02.05.2017 10:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na „Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 27.03.2017 14:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/303 Bukovice - Pěkov"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2017 06.03.2017 08:00
Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2017 06.03.2017 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Borohrádek – hranice okresu RK - PA“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 28.02.2017 12:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/320 Třebešov - Libel“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2017 27.02.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 21.02.2017 08:00
"Zajištění konektivity do škol - projektové dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 20.02.2017 10:00
Územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 13.02.2017 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/300 Dvůr Králové nad Labem – malá okružní křižovatka s II/299“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 16.01.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016