Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v lokalitě PP Vejsplachy
podlimitní Zadáno 25.03.2021 06.04.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka I – likvidace netýkavky žláznaté
podlimitní Zadáno 25.03.2021 06.04.2021 10:00
Vzdělávací kurzy - vzdělávací program pro ředitele škol
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 12.04.2021 14:00
Mobilní učebny
nadlimitní Zadáno 19.03.2021 26.04.2021 14:00
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž AV techniky II
nadlimitní Zadáno 15.03.2021 19.04.2021 09:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Roudnička a Datlík
podlimitní Zadáno 10.03.2021 18.03.2021 10:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 23.03.2021 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III/29810 Vysoká nad Labem – Hradec Králové (Třebeš) I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 23.03.2021 08:00
Plazmový sterilizátor pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 09.03.2021 09.04.2021 09:00
Plicní ventilátory (ARO) a resuscitační vaky pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 09.03.2021 29.04.2021 09:00
Diagnostické a pracovní stanice pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 14.04.2021 09:00
Infuzní technika pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 09.04.2021 09:00
Nábytková sestava mytí endoskopů pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 10.05.2021 10:00
Operační stoly (chirurgické, ORL a urologické) pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 09.04.2021 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32337 Lodín - Janatov“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 23.03.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016