Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Kalské údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 10:10
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 17.03.2020 10:00
Zajištění péče o ZCHÚ 2020 - PP Zebín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 10:00
Zajištění péče o ZCHÚ 2020 - PP Roudnička a Datlík
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 10:00
Poskytovatel právního poradenství v oblasti sociálních věcí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2020 11.03.2020 12:00
Zřízení klimatizace - Domov Dolní zámek Teplice nad Metují
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 06.03.2020 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou – zajištění TDS a koordinátora BOZP
nadlimitní Zadáno 20.02.2020 24.03.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.
nadlimitní Zadáno 19.02.2020 29.04.2020 09:00
"Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II."
nadlimitní Zadáno 18.02.2020 05.05.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 18.02.2020 16.04.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 20.03.2020 10:00
Zajištění produkčního servisu a event marketingových akcí v gesci sociálních věcí KHK v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 17.02.2020 12:00
Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD
podlimitní Zadáno 05.02.2020 26.02.2020 09:00
Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové
podlimitní Zadáno 05.02.2020 06.03.2020 09:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - vybavení IT technikou - aktivní prvky (AP) a serverová infrastruktura včetně softwarů (SW) a licencí“
nadlimitní Zadáno 05.02.2020 20.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016