Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce
nadlimitní Zadáno 02.09.2021 19.10.2021 14:00
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – zajištění TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 02.09.2021 05.10.2021 14:00
Vzdělávací kurzy - využití digitálních technologií ve výuce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 14.09.2021 14:00
„Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov“ – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 22.09.2021 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Úprava křižovatek I/16 x III/32553 a I/16 x III/01613 Dolní Kalná – Slemeno“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 15.09.2021 08:00
Rozšíření Jednotného ekonomického informačního systému KHK Královéhradeckého kraje (JEKIS) o evidenci a inventarizaci majetku kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 04.10.2021 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30416 Vysokov – opěrná zeď“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 15.09.2021 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 Pěčín“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2021 15.09.2021 08:00
Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2021 07.09.2021 08:00
II/295 Herlíkovice – skalní řícení v km 13,285 – 13,345 – odstranění havarijního stavu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 25.08.2021 14:00
„Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov – stavební úpravy objektu – II. etapa (PD)“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 30.08.2021 10:00
Vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky – výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 25.08.2021 14:00
Vzdělávací kurzy - kurz formativního hodnocení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 25.08.2021 14:00
Poskytování služeb v oblasti robotické automatizace procesů
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2021 23.08.2021 10:00
Výstavba PARKOVIŠTĚ DOBROŠOV zpracování studie stavby II
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 16.08.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016