Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování plánu péče o ZCHÚ – PP Na Víně IV
podlimitní Zadáno 09.05.2022 18.05.2022 14:00
Kosení travních porostů a výřezy dřevin v lokalitě PP Hřídelecká hůra
podlimitní Zadáno 09.05.2022 16.05.2022 14:00
PR Miletínská bažantnice – kosení, výřezy II
podlimitní Zadáno 09.05.2022 16.05.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Farářova louka
podlimitní Zadáno 09.05.2022 16.05.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Bažiny
nadlimitní Zadáno 09.05.2022 16.05.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Uhřínov – Benátky
podlimitní Zadáno 09.05.2022 16.05.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP U Čtvrtečkova mlýna
podlimitní Zadáno 09.05.2022 16.05.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Uhřínov – Benátky – mozaiková seč
podlimitní Zadáno 09.05.2022 16.05.2022 14:00
Obnova WiFi kontrolerů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 23.05.2022 09:00
Administrátor veřejných zakázek v oblasti sociálních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 05.05.2022 12:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Dymokursko-Bahenské louky III
podlimitní Zadáno 04.05.2022 10.05.2022 14:00
Supervize pro pedagogické pracovníky v Královéhradeckém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 16.05.2022 14:00
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
nadlimitní Zadáno 28.04.2022 30.08.2022 14:00
Společné datové prostředí (CDE – Common Data Environment) pro pilotní projekt Královéhradeckého kraje s využitím metody BIM (Building Information Modeling)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 09.05.2022 09:00
Propagační předměty pro I-KAP KHK II
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 25.04.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016