Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 03.07.2018 08:00
Vojenský hřbitov 1866 Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 27.06.2018 13:00
„Výměníková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod“
nadlimitní Zadáno 18.06.2018 30.07.2018 10:00
„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov“
podlimitní Zadáno 15.06.2018 09.07.2018 09:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – mobilní hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Zadáno 12.06.2018 18.07.2018 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – pevné hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Zadáno 12.06.2018 17.07.2018 10:00
DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
podlimitní Zadáno 12.06.2018 03.07.2018 09:00
„Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 22.06.2018 10:00
„Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 18.06.2018 11:00
Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a hodnocení efektivnosti projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 21.06.2018 13:00
Výuka cizích jazyků 2018/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 19.06.2018 11:00
„Projektové dokumentace - DD Tmavý Důl – stavební úpravy prádelny“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 26.06.2018 10:00
Dodání, provoz a údržba informačního systému datového skladu turistických informací
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 11.06.2018 15:00
Zajištění provozu internetového portálu www.hkregion.cz
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 11.06.2018 15:30
Provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje 2018-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2018 06.06.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016