Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 2. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 04.10.2019 08:00
"Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2019 – 2ks vozidel kategorie M1"
podlimitní Zadáno 10.09.2019 03.10.2019 10:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,Most ev. č. 2853-2 Lužany“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 17.09.2019 08:00
Vypracování studie proveditelnosti na výstavbu nového objektu domova pro seniory včetně modernizace stávající budovy č. p. 176 v k. ú. Pilníkově I
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 30.09.2019 09:00
Právní poradenství ve věci veřejných zakázek v oblasti sociálních služeb v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 16.09.2019 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 revitalizace ,,Polských mostů“ – ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C – Přední Labská“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 17.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,II/321 Deštné v Orlických horách – sesuv gabionové zdi“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 17.09.2019 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 32741 - 1 Červeněves“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/01420 Bražec“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/303 23 Pasa – Březová“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu ev. č. 295-010“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 00:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce: „Most ev. č. 3089-1 Smiřice“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 08:00
Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území – přírodní památky Čertovy hrady
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2019 13.09.2019 11:00
„Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – nové regály“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 09.09.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016